Doposażenie Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy w nowy akcelerator – II edycja w 2021r.

Program Operacyjny:

Narodowa Strategia Onkologiczna pn. „Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana aparatów HDR na lata 2021 – 2022”

Realizator

Projekt realizowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana aparatów HDR na lata 2021 – 2022”, którego celem jest zapewnienie lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, poprzez wymianę wyeksploatowanych aparatów HDR do brachyterapii, których wiek liczony od momentu rozpoczęcia udzielania za ich pomocą świadczeń zdrowotnych do dnia 31.12.2021 r., wynosi co najmniej 10 lat. Realizacja projektu na podstawie Umowy nr 1/6/11/2021/12/438.

Data podpisania Umowy

Umowa z dnia 21.05.2021 r.

Dane finansowe

Koszt całkowity zakupu sprzętu: 2 500 000,00 zł

Koszty kwalifikowalne: 2 475 400,00 zł
Koszty po stronie Centrum: 24 600,00 zł

Okres kwalifikowalności wydatków

31.12.2021 r.

W ramach Projektu Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy dokonało zakupu sprzętu i aparatury medycznej w postaci:

  • Aparat HDR - 1 szt.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe