9 stycznia 2023

Zmiana zasad odwiedzin

W związku z wysoką zachorowalnością na grypę i inne choroby wirusowe zmieniają się zasady odwiedzin pacjentów Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

  • Odwiedziny we wszystkich oddziałach Centrum Onkologii możliwe są w godzinach od 15.00 do 17.00.
  • Rekomenduje się, aby w sali chorych przebywała tylko jedna osoba odwiedzająca jednego pacjenta. Osoba ta nie może mieć żadnych objawów infekcji, w tym kataru, kaszlu, gorączki itp.
  • Wizyta nie powinna trwać dłużej niż 30 minut. W szczególnych sytuacjach (wyłącznie za zgodą lekarza dyżurującego) czas i godziny odwiedzin mogą zostać zmienione z uwagi na dobro pacjenta i rodziny.
  • Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez osobę odwiedzającą przez cały czas przebywania na terenie w Centrum Onkologii.
  • Należy umożliwić osobom odwiedzającym umycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcję rąk przed wejściem do sali chorych.
  • Rekomenduje się, aby przed wykonaniem ewentualnych czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe