Kontakt do Zakładu
Kierownik mg farm. Sadowska Anna
Kierownik Pracowni Cytostatycznej mgr farm. Sławomir Wileński
Kierownik Zespołu Techników mg farm. Agnieszka Dworaźna