Apteka świadczy usługi farmaceutyczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami    prawa, standardami, wytycznymi oraz wewnętrznymi procedurami i instrukcjami. Działalność Apteki dotyczy następujących obszarów: gospodarki magazynowej, sporządzania jednorazowych dawek leków przeciwnowotworowych i mieszanin do żywienia pozajelitowego oraz nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Współuczestnicząc w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, Apteka odpowiada za:

 • organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne,
 • przygotowanie    specyfikacji    przetargowych   i    prowadzenie   zakupów   zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie ewidencji produktów leczniczych (w tym stosowanych w badaniach klinicznych oraz produktów leczniczych otrzymywanych w formie darowizny),
 • wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • monitorowanie warunków zapewniających jakość i bezpieczeństwo stosowania znajdujących się w szpitalu produktów leczniczych,
 • weryfikację autentyczności produktów leczniczych zgodnie z założeniami Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL),
 • przekazywanie informacji o obrocie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

Zgodnie z farmakopealnymi wymogami stawianymi w Monografii: Leki sporządzane w aptece, Apteka odpowiada za:

 • sporządzanie leków recepturowych i aptecznych,
 • sporządzanie preparatów do żywienia pozajelitowego,
 • sporządzanie leków cytostatycznych w dawkach indywidualnych.

Pracownia Cytostatyczna

W związku ze specyfiką szpitala i dużą liczbą pacjentów leczonych systemowo zarówno w warunkach ambulatoryjnych (Ambulatorium Chemioterapii), jak i w oddziale (Oddział Kliniczny Onkologii)  w  strukturze  Apteki  wydzielona  została  Pracownia  Cytostatyczna, w której dziennie sporządza się ok. 500 dawek jednorazowych leków. Sporządzanie leków odbywa się na podstawie zlecenia lekarskiego, zgodnie z wytycznymi prawa oraz standardami określonymi przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Farmakopeę Polską, standardy jakościowe w farmacji onkologicznej (QUAPOS 6) zatwierdzone przez European Society of Oncology Pharmacy (ESOP) oraz International Society of Oncology Pharmacy Practicioners (ISOPP). Ważnym obszarem działalności Pracowni jest kontrola zleceń lekarskich przez wykwalifikowany  zespół  farmaceutów,  co zwiększa bezpieczeństwo pacjentów leczonych w Centrum. Ponadto w zakresie działań Pracowni Cytostatycznej pozostaje wydawanie leków w  postaci  doustnej  w  ramach  chemioterapii   i   programów  lekowych.  Kontakt  pacjenta z farmaceutą pozwala na przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, którego celem jest wychwycenie problemów lekowych oraz w konsekwencji prewencja błędów lekowych poprzez działanie edukacyjne w zakresie farmakoterapii. Pacjenci rozpoczynający kurację wraz z lekiem otrzymują specjalnie opracowaną Kartę informacyjną o leku dla pacjenta. Działania niepożądane zgłaszane przez pacjenta farmaceuci przekazują drogą formalną do Departamentu Monitorowania Działań Niepożądanych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL).

Ważnym aspektem działalności Apteki jest nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii pacjentów szpitala. Działanie to dotyczy następujących obszarów działalności:

 • udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych osobom zlecającym i podającym leki
 • udzielanie konsultacji farmaceutycznych na zlecenie lekarskie
 • prowadzenie programu koncyliacji lekowej, w obszarze wybranej grupy pacjentów hospitalizowanych, dla których problem wielochorobowości może stać się potencjalnie źródłem problemów lekowych
 • udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie Centrum
 • udział w działalności zespołów merytorycznych Centrum w zakresie farmakoterapii
 • szkolenia dla personelu Centrum
 • w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii Apteka przekazuje publikowane przez URPL komunikaty bezpieczeństwa osobom zaangażowanym w farmakoterapię pacjentów Centrum. Szczególną uwagę przykłada do leków wymagających dodatkowego monitorowania. W związku z dużym kontaktem farmaceutów z pacjentami szpitala z roku na rok wzrasta liczba zgłoszeń działań niepożądanych produktów leczniczych.

W Aptece odbywają się szkolenia studentów kierunku farmacja w ramach praktyk wakacyjnych po IV roku oraz praktyki w ramach półrocznego stażu dla studentów VI roku kierunku farmacja i praktyki dla techników farmaceutycznych.

W 2022 roku w Aptece sporządzono prawie 95.000 jednorazowych dawek leków cytostatycznych i ponad  3.500 mieszanin do żywienia pozajelitowego. Ponadto zrealizowano prawie 10.000 zleceń na doustne leki przeciwnowotworowe, wydając je bezpośrednio pacjentowi.

Merytorycznie za realizację całokształtu zadań Apteki odpowiada Kierownik Apteki. Za zadania związane z działalnością Pracowni Cytostatycznej odpowiada Kierownik Pracowni Cytostatycznej. Zadania realizuje ponadto zespół wykwalifikowanych farmaceutów, techników farmaceutycznych i referenci Apteki. Zespół podnosi swoje kwalifikacje poprzez systematyczne uczestnictwo w kursach i szkoleniach, dotyczących głównie farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej oraz farmacji onkologicznej. W ośrodku zatrudnionych jest pięciu specjalistów farmacji klinicznej, sześciu specjalistów farmacji szpitalnej i pięciu specjalistów farmacji aptecznej. Kolejne osoby są w trakcie specjalizacji z farmacji klinicznej. Farmaceuci są członkami takich organizacji jak: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Bezpiecznej Farmakoterapii, Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej.

Apteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.05, Pracownia Cytostatyczna świadczy  usługi  od  poniedziałku  do  piątku w godzinach od 7.00 do 20.00. W dni wolne od pracy dyżur pełnią Pracownia Żywienia Pozajelitowego i Pracownia Cytostatyczna w godzinach od 7.30 do 15.05.

Kontakt do Apteki
Kierownik Apteki dr n. farm. Sławomir Wileński
Kierownik Zespołu Techników mgr inż. Lucyna Lewińska - Frymark
Kierownik Pracowni Cytostatycznej mgr farm. Emilia Barańska-Bała

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe