Struktura szpitala

Struktura organizacyjna Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy