Informacja dla osób niepełnosprawnych

W związku z obowiązkiem zapewnienia osobom z niepełnosprawnością narządu słuchu odpowiedniej opieki medycznej, w szczególności w zakresie komunikacji pacjent – personel medyczny i niemedyczny w Centrum Onkologii istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN . Chęć skorzystania z jego pomocy należy zgłosić na poniższym wniosku za pośrednictwem poczty, osobiście, za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w Biurze Obsługi Pacjenta.

  • Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwane dalej „osobą zgłaszającą”, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych,
  • Termin realizacji świadczenia liczy się od dnia po którym nastąpiło zgłoszenie,
  • Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się,
  • Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia,
  • Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe