Rejestracja

Rejestracja osobista

W Centrum Onkologii na wizytę w poradni można zarejestrować się osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00 w RECEPCJI w budynku Polikliniki.

Podczas pierwszej rejestracji Pacjentowi zakładana jest kartoteka. Istnieje możliwość jej założenia przez telefon, jednak przy pierwszej wizycie Pacjent będzie proszony o uzupełnienie niezbędnych informacji w Biurze Obsługi Pacjenta. W tym celu potrzebny będzie dowód osobisty. Kiedy kartoteka jest już założona Pacjent otrzymuje numer ID, który jest jego „wizytówką” w Centrum Onkologii. Podaje się go przy kolejnych rejestracjach, poza tym z ID związana jest historia leczenia oraz wykaz podawanych leków. Natomiast z numerem PESEL kwestie ubezpieczeniowe.

Karta DiLO

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) zwana kartą onkologiczną jest specjalnym skierowaniem wydawanym przez lekarzy podstawowej opieki medycznej lub lekarzy z poradni specjalistycznych.

Pacjent, który otrzyma kartę onkologiczną powinien zadzwonić do Call Center (52) 374 31 10 lub zgłosić się do Recepcji w budynku Polikliniki Centrum w celu umówienia na wizytę  w poradni.

Po zdiagnozowaniu nowotworu rozpoczyna się proces leczenia onkologicznego zgodnie z zasadami obecnie obowiązującej wiedzy medycznej. Wizyty kontrolne po leczeniu odbywają się stosownie do aktualnych wytycznych Centrum Onkologii.

Centrum Onkologii w Bydgoszczy prowadzi diagnostykę i leczenie następujących nowotworów złośliwych:

 • rak piersi – poradnia onkologiczna w zakresie nowotworów piersi lub poradnia chorób piersi,
 • nowotwory żeńskich narządów płciowych – poradnia ginekologii onkologicznej,
 • nowotwory płuc i klatki piersiowej – poradnia torakochirurgiczna
 • inne schorzenia układu oddechowego– poradnia pulmonologiczna
 • nowotwory układu moczowego i męskich narządów płciowych – poradnia urologiczna
 • nowotwory przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube, odbytnica, wątroba, trzustka) – poradnia chirurgii onkologicznej
 • czerniaki skóry – poradnia chirurgii onkologicznej
 • nowotwory mózgu (po diagnostyce/leczeniu w ośrodku neurochirurgicznym) – poradnia radioterapii
 • nowotwory tarczycy – poradnia endokrynologiczna
 • nowotwory twarzoczaszki i górnych dróg oddechowych – poradnia laryngologiczna,
 • chłoniaki – poradnia onkologiczna. Centrum Onkologii nie zajmuje się leczeniem białaczek oraz innych chorób hematologicznych z wyjątkiem chłoniaków
 • podejrzenie mięsaków tkanek miękkich i kości – poradnia chirurgii onkologicznej

Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) jest elementem Pakietu Onkologicznego, wprowadzonego w 2015 roku. Dzięki niej pacjent z podejrzeniem nowotworu wchodzi na ścieżkę szybkiej diagnostyki i leczenia raka.

Wystawianie karty DiLO

Jeśli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie wykonanych badań uzna, że istnieje podejrzenie choroby nowotworowej i konieczne jest skierowanie pacjenta do określonego specjalisty, wydaje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, tzw. DiLO. Karta ta należy do pacjenta, zastępuje skierowanie i dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia.

Oprócz lekarza POZ Kartę DiLO może wystawić także lekarz innej specjalności (Poradnie, które się tym zajmują, są opatrzone tablicą z zielonym logo „Szybka Terapia Onkologiczna” ich wykaz znajduje się na stronie danego oddziału wojewódzkiego NFZ).

 • 28 dni – tyle czasu ma poradnia specjalistyczna na diagnostykę wstępną, która służy potwierdzeniu lub wykluczeniu nowotworu;
 • 21 dni – tyle czasu powinna zająć tzw. diagnostyka pogłębiona, dzięki której ustala się typ, stopień zaawansowania i lokalizację nowotworu.

Szpital w pakiecie onkologicznym

O sposobie i harmonogramie leczenia decyduje konsylium (zespół lekarzy różnych specjalności). Czas na zebranie się konsylium i rozpoczęcie leczenia nie powinien przekroczyć 2 tygodni od dnia zgłoszenia się pacjenta do szpitala. Po postawieniu rozpoznania – przed leczeniem operacyjnym lub po nim, pacjent może być skierowany na konsylium i podlegać dalszym etapom leczenia (np. chemioterapii, radioterapii, brachyterapii).

Po zakończeniu leczenia koordynator przekazuje dokumentację oraz zalecenia specjaliście, który od tej pory będzie się zajmował dalej pacjentem. Jeśli ten uzna, że zdrowie pacjenta jest pod kontrolą, pacjent zostanie skierowany wraz z rekomendacjami co do opieki długofalowej do lekarza POZ.

Call Center

Telefoniczna Informacja Medyczna umożliwia  telefoniczną rejestrację. W celu umówienia wizyty wystarczy podać swój numer ID lub PESEL. Za pośrednictwem Call Center można także uzyskać ważne informacje medyczne, założyć historię choroby, przypomnieć termin wizyty oraz dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować się do badań.

poniedziałek – piątek 7.00 – 17.00

 

Numery telefonów

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe