Zarząd

Dyrektor Centrum Onkologii prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski (52) 374 32 00 sekretariatdn@co.bydgoszcz.pl
Dyrektor ds. Medycznych dr n. med. Krzysztof Kamecki (52) 374 39 33 dyrmed@co.bydgoszcz.pl
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa mgr Edyta Szortyka (52) 374 32 03 sekretariatdp@co.bydgoszcz.pl
Dyrektor ds. Logistyki inż. Mirosław Stawicki (52) 374 32 06 sekretariatdt@co.bydgoszcz.pl
Dyrektor ds. Organizacyjnych i Rozwoju mgr Katarzyna Klawińska-Knach (52) 374 30 77 knachk@co.bydgoszcz.pl
Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy mgr Anna Kasprowicz (52) 374 32 10 kasprowicza@co.bydgoszcz.pl