Projekty dofinansowane

Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana aparatów HDR na lata 2021-2022

Program Operacyjny:    
Narodowa Strategia Onkologiczna pn. „Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana aparatów HDR na lata 2021 – 2022”

Realizator:
Projekt realizowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana aparatów HDR na lata 2021 – 2022”, którego celem jest zapewnienie lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, poprzez wymianę wyeksploatowanych aparatów HDR do brachyterapii, których wiek liczony od momentu rozpoczęcia udzielania za ich pomocą świadczeń zdrowotnych do dnia 31.12.2021 r., wynosi co najmniej 10 lat. Realizacja projektu na podstawie Umowy nr 1/6/11/2021/12/438.

Data podpisania Umowy:
Umowa z dnia 21.05.2021 r.

Dane finansowe:
Koszt całkowity zakupu sprzętu: 2 500 000,00 zł

Koszty kwalifikowalne: 2 475 400,00 zł
Koszty po stronie Centrum: 24 600,00 zł

Okres kwalifikowalności wydatków:
31.12.2021 r.

W ramach Projektu Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy dokonało zakupu sprzętu i aparatury medycznej w postaci:

 • Aparat HDR – 1 szt.

Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratorów – II edycja w 2021 r.

Program Operacyjny:    
Narodowa Strategia Onkologiczna pn. „Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratorów – II edycja w 2021 r.”

Realizator:
Projekt realizowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratorów – II edycja w 2021 r.”, którego celem jest zapewnienie lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, poprzez wymianę wyeksploatowanych akceleratorów radioterapeutycznych, których wiek liczony od momentu rozpoczęcia udzielania za ich pomocą świadczeń zdrowotnych do dnia 31.12.2021 r., wynosi co najmniej 10 lat.

Realizacja w ramach Umowy:
Umowa nr 1/6/4/2021/12/249.

Dane finansowe:
Koszt całkowity zakupu sprzętu: 11 108 718,00 zł

Koszty kwalifikowalne: 8 500 000,00 zł
Koszty po stronie Centrum: 2 608 718,00 zł

Okres kwalifikowalności wydatków:
31.12.2021 r.

W ramach Projektu Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy dokonało zakupu sprzętu i aparatury medycznej w postaci:

 • Akcelerator radioterapeutyczny – 1 szt.

„Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

Program:    
Narodowa Strategia Onkologiczna

Zadanie:

Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego

Realizator:
Projekt realizowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”,
w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Realizacja w ramach Umowy:
Umowa nr 1/14/7/2022/12/550

Dane finansowe:
Koszt całkowity zakupu sprzętu: 398 839,35 zł

Koszty kwalifikowalne: 398 839,35 zł
Koszty po stronie Centrum: 0,00 zł

Okres kwalifikowalności wydatków:
30.12.2022r.

W ramach Projektu Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy dokonało zakupu sprzętu i aparatury medycznej w postaci:

 • Cystoskopów giętkich – 10 szt.

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”

Program:
Narodowa Strategia Onkologiczna

Zadanie:

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

Realizator:
Projekt realizowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Realizacja w ramach Umowy:
Umowa nr 1/18/7/2022/2021NW/12/144

Dane finansowe:
Koszt całkowity zakupu sprzętu: 995 136,01 zł

Koszty kwalifikowalne: 900 000,00 zł
Koszty po stronie Centrum: 95 136,01 zł

Okres kwalifikowalności wydatków:
01.08.2022r.

W ramach Projektu Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy dokonało zakupu sprzętu i aparatury medycznej w postaci:

 • Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych- 1 kpl.
 • Urządzenie do pomiaru parametrów metabolicznych -1 kpl.
 • Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki – 2 zestawy
 • Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn – 2 zestawy
 • Zrobotyzowany system do przygotowania do nauki chodu – 1 kpl.
 • Urządzenie do terapii – 1 kpl.

„Doposażenie zakładów radioterapii”

Program:    
Narodowa Strategia Onkologiczna

Zadanie:

Doposażenie zakładów radioterapii

Realizator:
Projekt realizowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Realizacja w ramach Umowy:
Umowa nr 1/6/24/2021/12/1202

Dane finansowe:
Koszt całkowity zakupu sprzętu: 9 800 700,00 zł

Koszty kwalifikowalne:  2 700 000,00 zł
Koszty po stronie Centrum: 7 100 700,00 zł

Okres kwalifikowalności wydatków:
31.05.2022r.

W ramach Projektu Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy dokonało zakupu sprzętu i aparatury medycznej w postaci:

 • Nowa wersja systemu planowania radioterapii (upgrade) wraz z niezbędnym sprzętem

„Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”

Program:    
Narodowa Strategia Onkologiczna

Zadanie:

Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca

Realizator:
Projekt realizowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”,
w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Realizacja w ramach Umowy:
Umowa nr 1/11/19/2021/12/843

Dane finansowe:
Koszt całkowity zakupu sprzętu: 1 472 435,06 zł

Koszty kwalifikowalne:  1 349 877,00 zł
Koszty po stronie Centrum: 122 558,06 zł

Okres kwalifikowalności wydatków:
31.05.2022r.

W ramach Projektu Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy dokonało zakupu sprzętu i aparatury medycznej w postaci:

 • Videobronchoskop – 2 szt.
 • Videobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS) – 2 szt.
 • Tor wizyjny zawierający źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitory i urządzenia peryferyjne – 1 kpl.
 • Urządzenie do kriobiopsji płuca + 20 sond – 1 szt.
 • Aparat usg do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca – 1 szt.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe