Pracownik socjalny

Pacjenci Centrum Onkologii w Bydgoszczy mogą skorzystać z pomocy pracownika socjalnego.

Do jego zadań należy:

 • badanie środowiska chorego oraz jego sytuacji socjalno-bytowej
 • współpraca z rodziną, celem zapewnienia kompleksowej opieki socjalnej dla pacjenta
 • doradztwo z zakresu świadczeń (orzecznictwo emerytalno-rentowe, orzecznictwo
  stopniu niepełnosprawności, pomoc w wypełnianiu wniosków)
 • pomoc w organizacji opieki po wyjściu ze szpitala
 • wsparcie i kompleksowa pomoc w przygotowaniu i złożeniu dokumentacji celem umieszczenia pacjenta w hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczych, domu pomocy społecznej, schronisku
 • pomoc dotycząca spraw socjalnych pacjenta
 • informowanie o procedurach jakie występują w różnych instytucjach
 • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego celem uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zasiłków oraz umieszczenia w domu pomocy społecznej
 • współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi
 • kierowanie pacjenta oraz jego rodziny do instytucji pomocowych
 • wsparcie emocjonalne dla pacjenta i jego rodziny

poniedziałek – piątek,
godz. 7.30 – 15.00

pokój nr 169,
piętro I (Zespół Wsparcia Duchowego)

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe