da Vinci

Robot da Vinci
Robot da Vinci

W Centrum Onkologii w Bydgoszczy od końca października 2022 roku wykonywane są zabiegi przy pomocy certyfikowanego robota da Vinci. To zaawansowane technologicznie urządzenie umożliwiające przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych m.in. prostaty.

Chirurgia robotowa Da Vinci to najnowocześniejsza procedura zabiegowa, w której konwencjonalna technika laparoskopowa jest połączona z precyzyjną technologią robotyczną. Cztery ramiona robotyczne sterowane przez lekarza z konsoli oraz trójwymiarowy obraz obszaru chirurgicznego to jego niewątpliwe atuty. System robotyczny da Vinci ma taką samą zdolność ruchu jak ludzki nadgarstek. Konstrukcja zapewnia chirurgowi lepszy zakres ruchu i zręczność. Filtr drżenia eliminuje wszelkie niekontrolowane ruchy powstałe w rękach chirurga. Robot da Vinci pozwala na wykonywanie zabiegów w trudno dostępnych miejscach z nieosiągalną dla innych technik dokładnością, minimalizując jednocześnie uraz operacyjny i utratę krwi. 

Robotyzacja w medycynie jest już faktem i jedyną drogą by sprostać wyzwaniom rosnącej liczby pacjentów, która w ciągu najbliższych 10 lat może zwiększyć się nawet o 30 proc. Rocznie w naszym ośrodku jest wykonywanych 250 operacji nowotworu gruczołu krokowego. To najwięcej w kraju. Dzięki robotowi liczba tego typu zabiegów jeszcze wzrośnie. Dla chorych operacja przy pomocy robota da Vinci oznacza szereg korzyści wynikających z jego ogromnej precyzji. Lepsze pole widzenia dla operatora zapewnia trójwymiarowy obraz oraz ograniczenie drżenia, to wszystko wpływa na minimalizację ryzyka powikłań nietrzymania moczu, czy problemów z potencją. Skrócony zostaje czas rekonwalescencji i hospitalizacji. Pacjenci, u których wykonano zabieg robotem da Vinci po trzech dniach mogą zostać wypisani do domu.

Korzyści z zabiegów w asyście robota da Vinci:

  • Mniejszy ból po operacji
  • Minimalne lub brak blizn
  • Krótszy pobyt w szpitalu
  • Szybsze odzyskiwanie
  • Mniejsza utrata krwi
Operacja przy asyście robota da Vinci

Centrum Onkologii w Bydgoszczy podpisało umowę o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn.: "Zwiększenie dostępności, jakości i bezpieczeństwa specjalistycznych zabiegów onkologicznych świadczonych pacjentom województwa kujawsko-pomorskiego w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy w okresie pandemii COVID-19 - zakup chirurgicznego systemu robotycznego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych  oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy  gospodarki zwiększającej jej odporność Działania 13.1 Odporność systemu ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, bezpiecznych zabiegów onkologicznych świadczonych pacjentom województwa kujawsko-pomorskiego w okresie pandemii COVID-19.

Planowane efekty: Wdrożenie w CO procedur chirurgicznych wspomaganych robotycznie przyczyni się do podniesienia jakości jak również zwiększenia dostępności specjalistycznego leczenia szpitalnego dla pacjentów onkologicznych. Inwestycja w znacznym stopniu wpłynie na zmniejszenie zdarzeń epidemiologicznych, ograniczenie ryzyka transmisji COVID-19 oraz rozwoju ognisk epidemicznych, co w czasie pandemii jest szczególnie istotne ze względu na ochronę zdrowia pacjentów i personelu oraz utrzymanie ciągłości świadczeń zdrowotnych i realizacji planów leczenia.

Całkowita wartość Projektu wynosi:14 188 590,00 PLN Dofinansowanie z EFRR: 10 mln Wkład własny Centrum Onkologii: 4 188 590,00 PLN

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe