5 czerwca 2024

Wielozespołowa operacja robotowa da Vinci® w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Jednoczasowa operacja robotowa da Vinci® pacjenta ze współistniejącymi dwoma nowotworami złośliwymi - rakiem jelita grubego oraz rakiem gruczołu krokowego.

Operacja przeprowadzona tydzień temu - w dniu 29 maja 2024 r. – wymagała idealnego współdziałania zespołów chirurgicznych z dwóch specjalności – urologii i chirurgii onkologicznej. Operowany był pacjent, u którego jednoczasowo zdiagnozowano dwa nowotwory złośliwe – raka gruczołu krokowego (prostaty) oraz raka jelita grubego.

W takich sytuacjach klinicznych często podejmowana jest decyzja o leczeniu operacyjnym rozłożonym na dwa etapy – w pierwszej kolejności pacjent poddawany jest najczęściej leczeniu operacyjnemu nowotworu jelita grubego, a po jego zakończeniu i okresie powrotu do zdrowia po ciężkiej operacji – pacjent ponownie przyjmowany jest do szpitala na leczenie operacyjne drugiego nowotworu – raka gruczołu krokowego. Jednak dzięki ogromnemu doświadczeniu lekarzy Centrum Onkologii w Bydgoszczy w chirurgii robotowej – pacjentom w takiej szczególnej sytuacji onkologicznej można zaoferować leczenie operacyjne o nieosiągalnym wcześniej standardzie. Połączenie umiejętności i doświadczenia zespołów chirurgicznych różnych specjalności w czasie operacji oraz możliwości techniczne oferowane przez najnowocześniejszy chirurgiczny system robotowy da Vinci® sprawiają, że jednoczasowe leczenie operacyjne współistniejących różnych nowotworów złośliwych może być dla pacjenta nie tylko bezpieczne, szybkie i skuteczne ale również znacznie mniej dokuczliwe pod względem pooperacyjnych dolegliwości od leczenia standardowego. Warto podkreślić, że u danego pacjenta przy tak sprawnie zaplanowanym leczeniu operacyjnym nowotworów dwóch różnych układów – pokarmowego i moczowo-płciowego – było możliwe zachowanie fizjologicznej ciągłości dróg moczowych i przewodu pokarmowego bez potrzeby wytworzenia stomii dzięki czemu jakość życia, pacjenta – pozostała na takim poziomie jak przed operacją i jak w przypadku osób zdrowych.

66-letni pacjent poddany operacji 29 maja 2024 r. opuścił szpital już 3 czerwca, w piątym dniu po operacji, w stanie bardzo dobrym. Leczenie tego pacjenta prowadzone w standardowym trybie wiązałoby się z wielokrotnie dłuższym pobytem w szpitalu, większymi dolegliwościami bólowymi, stresem i większą liczbą wizyt ambulatoryjnych.

Gratulujemy członkom zespołów operacyjnych.

Operacja przeprowadzona przez zespoły chirurgiczne w składzie:

Zespół urologów:

dr n.med. Bartłomiej Małkowski,

dr Paweł Mietła,

Zespół chirurgów onkologicznych:

dr n. med. Bartosz Skonieczny,

dr Dorian Wiśniewski,

Zespół anestezjologiczny:

dr Małgorzata Jankowska,

mgr Milena Szczepańska,

Zespół pielęgniarek zabiegowych:

mgr Marlena Kitowska,

mgr Paulina Lubas,

mgr Marta Karabin,

Centrum Onkologii już planuje kolejne tego rodzaju operacje.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe