Wykaz świadczeń medycznych

Wykaz realizowanych świadczeń w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

5.01.28.0000001WP1 PORADA POCZĄTKOWA-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
5.01.28.0000002WP2 PORADA POCZĄTKOWA-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
5.03.00.0000008GASTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA Z BIOPSJĄ (UWZGLĘDNIA 2 LUB WIĘCEJ BADAŃ HIST-PAT)
5.03.00.0000012SCYNTYGRAFIA NARZĄDOWA (NIE DOTYCZY TARCZYCY)
5.03.00.0000020SCYNTYGRAFIA CAŁEGO CIAŁA (UKŁAD KOSTNY)
5.03.00.0000021WYKRYWANIE RNA/DNA ZA POMOCĄ BADAŃ MOLEKULARNYCH (PCR/PFGE)
5.03.00.0000022GASTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA (W PRZYPADKU WSKAZAŃ OBEJMUJE TEST UREAZOWY)
5.03.00.0000025TK – BADANIE GŁOWY – BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000027TK – BADANIE GŁOWY – BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000042KOLONOSKOPIA Z POLIPEKTOMIĄ JEDNEGO LUB WIĘCEJ POLIPÓW O ŚREDNICY DO 1 CM, ZA POMOCĄ PĘTLI DIATERMICZNEJ (Z BADANIEM HIST-PAT)
5.03.00.0000069SCYNTYGRAFIA TARCZYCY
5.03.00.0000070TK – BADANIE INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ – BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000071TK – INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ – BEZ I ZE ŚRODKIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000073TK – BADANIE DWÓCH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000075MR – BADANIE GŁOWY BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000076MR – BADANIE INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000077ANGIOGRAFIA MR BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000078MR – BADANIE GŁOWY BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000079MR – BADANIE INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000081SPEKTROSKOPIA MR
5.03.00.0000086WIRTUALNA KOLONOSKOPIA U PACJENTÓW, U KTÓRYCH WARUNKI ANATOMICZNE UNIEMOŻLIWIAJĄ WYKONANIE KOLONOSKOPII TRADYCYJNEJ
5.03.00.0000088TK:ANGIOGRAFIA (Z WYŁĄCZENIEM ANGIOGRAFII TT.WIEŃCOWYCH)
5.03.00.0000089GASTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA Z BIOPSJĄ (UWZGLĘDNIA 1 BADANIE HIST-PAT)
5.03.00.0000090RADIOIZOTOPOWE BADANIE PERFUZJI MIĘŚNIA SERCOWEGO TECHNIKĄ SPECT ALBO TECHNIKĄ BRAMKOWĄ SPECT-BADANIE SPOCZYNKOWE
5.03.00.0000091RADIOIZOTOPOWE BADANIE PERFUZJI MIĘŚNIA SERCOWEGO TECHNIKĄ SPECT ALBO TECHNIKĄ BRAMKOWĄ SPECT – Z TESTEM OBCIĄŻENIOWYM
5.03.00.0000093TOMOGRAFIA EMISYJNA POJEDYNCZYCH FOTONÓW (SPECT) NIE OBEJMUJE RADIOIZOTOPOWEGO BADANIA PERFUZJI MIĘŚNIA SERCOWEGO TECHNIKĄ SPECT ALBO TECHNIKĄ BRAMKOWĄ SPECT
5.03.00.0000095TK-BADANIE INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000096TK-BADANIE DWÓCH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000097TK-BADANIE DWÓCH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000099TK INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ BEZ ŚRODKA KONTRASTOWEGO I CO NAJMNIEJ DWIE FAZY ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000100MR – BADANIE DWÓCH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000101MR – BADANIE DWÓCH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000102MR – BADANIE DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH INNYCH NIŻ DWA ODCINKI KRĘGOSŁUPA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000103MR – BADANIE DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH INNYCH NIŻ DWA ODCINKI KRĘGOSŁUPA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000104ANGIOGRAFIA ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM-MR
5.03.00.0000105BADANIE BEZ ŚRODKA KONTRASTOWEGO I CO NAJMNIEJ DWIE FAZY ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM-MR
5.03.00.0000115TK: BADANIE TRZECH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000117TK: BADANIE TRZECH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000118MR BADANIE JEDNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000119MR BADANIE JEDNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000120MR BADANIE TRZECH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000121MR BADANIE TRZECH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.06.00.0000902KOLONOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA
5.06.00.0000903KOLONOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA Z BIOPSJĄ (UWZGLĘDNIONE BADANIE HIST.-PAT.)
5.07.01.0000011TELERADIOTERAPIA
5.07.01.0000012TELERADIOTERAPIA 3D Z MODULACJĄ INTENSYWNOŚCI DAWKI
5.07.01.0000013TELERADIOTERAPIA 3D – NIEKOPLANARNA Z MONITORINGIEM TOMOGRAFICZNYM (3D-CRT) LUB CAŁEGO CIAŁA (TBI) LUB POŁOWY CIAŁA (HBI) LUB SKÓRY CAŁEGO CIAŁA (TSI)
5.07.01.0000021TELERADIOTERAPIA PALIATYWNA
5.07.01.0000022TELERADIOTERAPIA RADYKALNA Z PLANOWANIEM DWUWYMIAROWYM (2D)
5.07.01.0000023TELERADIOTERAPIA RADYKALNA Z PLANOWANIEM TRÓJWYMIAROWYM (3D)
5.07.01.0000025BRACHYTERAPIA STANDARDOWA
5.07.01.0000042BRACHYTERAPIA Z PLANOWANIEM 3D
5.07.01.0000048ZAKWATEROWANIE DO TELERADIOTERAPII/PROTONOTERAPII
5.07.01.0000056TELERADIOTERAPIA STEREOTAKTYCZNA
5.08.05.0000008OKRESOWA OCENA SKUTECZNOŚCI CHEMIOTERAPII
5.08.05.0000011LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 1. STOPNIA
5.08.05.0000013LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 3. STOPNIA
5.08.05.0000014LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 4. STOPNIA
5.08.05.0000170HOSPITALIZACJA HEMATOLOGICZNA U DOROSŁYCH/ZAKWATEROWANIE
5.08.05.0000171HOSPITALIZACJA ONKOLOGICZNA ZWIĄZANA Z CHEMIOTERAPIĄ U DOROSŁYCH/ZAKWATEROWANIE
5.08.05.0000172PORADA AMBULATORYJNA ZWIĄZANA Z CHEMIOTERAPIĄ (Z KOMPLEKSOWĄ REALIZACJĄ ŚWIADCZEŃ)
5.08.05.0000175HOSPITALIZACJA JEDNEGO DNIA ZWIĄZANA Z PODANIEM LEKU Z KATALOGU 1N CZĘŚĆ A
5.08.07.0000001HOSPITALIZACJA ZWIĄZANA Z WYKONANIEM PROGRAMU
5.08.07.0000003HOSPITALIZACJA W TRYBIE JEDNODNIOWYM ZWIĄZANA Z WYKONANIEM PROGRAMU
5.08.07.0000004PRZYJĘCIE PACJENTA W TRYBIE AMBULATORYJNYM ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PROGRAMU
5.08.07.0000021PRZYJĘCIE PACJENTA POŁĄCZONE Z PODANIEM DICHLORKU RADU RA-223
5.08.08.0000005DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
5.08.08.0000006DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (BEWACYZUMAB, AFLIBERCEPT)
5.08.08.0000007DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (CETUKSYMAB)
5.08.08.0000008DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (PANITUMUMAB)
5.08.08.0000009DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
5.08.08.0000011DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA (GEFITYNIB, ERLOTYNIB, KRYZOTYNIB, OZYMERTYNIB)
5.08.08.0000014DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NEOADJUWANTOWEGO RAKA PIERSI LUB LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA PIERSI
5.08.08.0000015DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ADJUWANTOWEGO RAKA PIERSI
5.08.08.0000016DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA RAKA NERKI
5.08.08.0000018DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
5.08.08.0000055DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CZERNIAKA SKÓRY
5.08.08.0000057DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
5.08.08.0000059DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI W SKOJARZENIU Z RADIOTERAPIĄ W MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEJ CHOROBIE
5.08.08.0000060DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA WYSOKOZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
5.08.08.0000063DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
5.08.08.0000065DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
5.08.08.0000066DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH IPILIMUMABEM
5.08.08.0000071DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
5.08.08.0000074DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY’EGO
5.08.08.0000080DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
5.08.08.0000088DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH NIWOLUMABEM LUB PEMBROLIZUMABEM
5.08.08.0000089DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH PEMBROLIZUMABEM
5.08.08.0000090DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA PODTRZYMUJĄCEGO OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
5.08.08.0000094DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
5.08.08.0000097DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
5.08.08.0000111DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) – LECZENIE CHOROBY ROZSIANEJ LUB NIEOPERACYJNEJ – 1 ROK TERAPII
5.08.08.0000112DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) – LECZENIE CHOROBY ROZSIANEJ LUB NIEOPERACYJNEJ – 2 I KOLEJNY ROK TERAPII
5.08.08.0000113DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) – LECZENIE ADJUWANTOWE
5.08.08.0000114DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
5.08.08.0000115DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH – 1 ROK TERAPII
5.08.08.0000116DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH – 2 I KOLEJNY ROK TERAPII
5.08.08.0000117DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA – 1 ROK TERAPII
5.08.08.0000118DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA – 2 I KOLEJNY ROK TERAPII
5.10.00.0000018TERAPIA IZOTOPOWA ŁAGODNYCH SCHORZEŃ TARCZYCY – PORADA KWALIFIKACYJNA
5.10.00.0000019TERAPIA IZOTOPOWA ŁAGODNYCH SCHORZEŃ TARCZYCY – PODANIE IZOTOPU
5.10.00.0000020TERAPIA IZOTOPOWA ŁAGODNYCH SCHORZEŃ TARCZYCY – PORADA KONTROLNA
5.10.00.0000021SCYNTYGRAFIA CAŁEGO CIAŁA Z ZASTOSOWANIEM ZNAKOWANYCH ANALOGÓW SOMATOSTATYNY
5.10.00.0000022SCYNTYGRAFIA NADNERCZY/INNYCH OKOLIC CIAŁA
5.10.00.0000025SCYNTYGRAFIA Z ZASTOSOWANIEM ZNAKOWANYCH LEUKOCYTÓW
5.10.00.0000026TERAPIA IZOTOPOWA BÓLÓW KOSTNYCH W PRZEBIEGU ZMIAN PRZERZUTOWYCH DO KOŚCI – PORADA KWALIFIKACYJNA
5.10.00.0000028TERAPIA IZOTOPOWA BÓLÓW KOSTNYCH W PRZEBIEGU ZMIAN PRZERZUTOWYCH DO KOŚCI – PODANIE IZOTOPU SAMARU
5.10.00.0000029TERAPIA IZOTOPOWA BÓLÓW KOSTNYCH W PRZEBIEGU ZMIAN PRZERZUTOWYCH DO KOŚCI – PORADA KONTROLNA
5.10.00.0000030SYNOWIEKTOMIE RADIOIZOTOPOWE
5.10.00.0000041KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA GENETYCZNA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
5.10.00.0000065SYNOWIEKTOMIE RADIOIZOTOPOWE-PORADA KWALIFIKACYJNA
5.10.00.0000103POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW Z GRUPY I
5.10.00.0000104POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW Z GRUPY II
5.11.00.0000001PORADA LEKARSKA REHABILITACYJNA
5.11.00.0000005PORADA LEKARSKA REHABILITACYJNA KOMPLEKSOWA
5.11.01.0000013NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCJI
5.11.01.0000016INNE FORMY USPRAWNIANIA (KINEZYTERAPIA)
5.11.01.0000019MASAŻ SUCHY – CZĘŚCIOWY – MINIMUM 20 MINUT NA 1 PACJENTA, W TYM MIN. 15 MINUT CZYNNEGO MASAŻU
5.11.01.0000021MASAŻ PODWODNY – HYDROPOWIETRZNY
5.11.01.0000022MASAŻ PODWODNY MIEJSCOWY
5.11.01.0000023MASAŻ PODWODNY CAŁKOWITY
5.11.01.0000024GALWANIZACJA
5.11.01.0000025JONOFOREZA
5.11.01.0000026KĄPIEL CZTEROKOMOROWA
5.11.01.0000028ELEKTROSTYMULACJA
5.11.01.0000029TONOLIZA
5.11.01.0000030PRĄDY DIADYNAMICZNE
5.11.01.0000031PRĄDY INTERFERENCYJNE
5.11.01.0000032PRĄDY TENS
5.11.01.0000033PRĄDY TREBERTA
5.11.01.0000034PRĄDY KOTZA
5.11.01.0000035ULTRADŹWIĘKI MIEJSCOWE
5.11.01.0000036ULTRAFONOREZA
5.11.01.0000037IMPULSOWE POLE ELEKTROMAGNETYCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
5.11.01.0000039IMPULSOWE POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
5.11.01.0000042LASEROTERAPIA – SKANER
5.11.01.0000043LASEROTERAPIA PUNKTOWA
5.11.01.0000049KĄPIEL WIROWA KOŃCZYN
5.11.01.0000051NATRYSK BICZOWY, SZKOCKI, STAŁY PŁASZCZOWY, INNE NATRYSKI
5.11.01.0000052MASAŻ MECHANICZNY (NIE OBEJMUJE URZĄDZEŃ TYPU FOTELE MASUJĄCE, MATY MASUJĄCE, ITP.)
5.11.01.0000055KRIOTERAPIA – ZABIEG W KRIOKOMORZE
5.11.01.0000060KĄPIEL BOROWINOWA, SOLANKOWA, KWASOWĘGLOWA, SIARCZKOWO-SIARKOWODOROWA, W SUCHYM CO
5.11.01.0000061FANGO
5.11.01.0000065MASAŻ LIMFATYCZNY RĘCZNY – LECZNICZY
5.11.01.0000066MASAŻ LIMFATYCZNY MECHANICZNY – LECZNICZY
5.11.01.0000067PIONIZACJA
5.11.01.0000068ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU I CZYNNE W ODCIĄŻENIU Z OPOREM
5.11.01.0000069ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE I CZYNNE Z OPOREM
5.11.01.0000070ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE
5.11.01.0000072ĆWICZENIA GRUPOWE OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE (NIE WIĘCEJ NIŻ 10 PACJENTÓW NA 1 TERAPEUTĘ)
5.11.01.0000073INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM (NP.ĆWICZENIA BIERNE,CZYNNO-BIERNE,ĆWICZENIA WEDŁUG METOD NEUROFIZJOLOGICZNYCH, METODY REEDUKACJI NERWOWO-MIĘŚNIOWEJ,ĆWICZENIA SPECJALNE,MOBILIZACJE I MANIPULACJE) – NIE MNIEJ NIŻ 30 MIN.
5.11.01.0000074KRIOTERAPIA MIEJSCOWA (PARY AZOTU)
5.11.01.0000075ĆWICZENIA WSPOMAGANE
5.11.01.0000076NAŚWIETLANIE PROMIENIEM WIDZIALNYM, PODCZERWONYM LUB ULTRAFIOLETOWYM – MIEJSCOWE
5.11.02.9000018OSOBODZIEŃ W REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM DLA PACJENTÓW Z OBRZĘKIEM LIMFATYCZNYM
5.11.02.9000045OSOBODZIEŃ W OŚRODKU DZIENNYM W REHABILITACJI DZIECI W WIEKU DO UKOŃCZENIA 7 R.Ż. Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO
5.11.02.9000046OSOBODZIEŃ W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM W REHABILITACJI DZIECI W WIEKU OD ROZPOCZĘCIA 8 R.Ż. DO UKOŃCZENIA 18R.Ż. Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO
5.11.04.0000013NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCJI W WARUNKACH DOMOWYCH
5.11.04.0000016INNE FORMY USPRAWNIANIA W WARUNKACH DOMOWYCH (KINEZYTERAPIA)
5.11.04.0000019MASAŻ SUCHY – CZĘŚCIOWY – MINIMUM 20 MINUT NA 1 PACJENTA, W TYM MIN. 15 MINUT CZYNNEGO MASAŻU W WARUNKACH DOMOWYCH
5.11.04.0000065MASAŻ LIMFATYCZNY RĘCZNY – LECZNICZY W WARUNKACH DOMOWYCH
5.11.04.0000067PIONIZACJA W WARUNKACH DOMOWYCH
5.11.04.0000073INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM (NP.ĆWICZENIA BIERNE,CZYNNO-BIERNE,ĆWICZENIA WEDŁUG METOD NEUROFIZJOLOGICZNYCH, METODY REEDUKACJI NERWOWO-MIĘŚNIOWEJ,ĆWICZENIA SPECJALNE,MOBILIZACJE I MANIPULACJE) – NIE MNIEJ NIŻ 30 MIN. W WARUNKACH DOMOWYCH
5.11.04.0000075ĆWICZENIA WSPOMAGANE W WARUNKACH DOMOWYCH
5.12.00.0000052KOLPOSKOPIA
5.12.00.0000053KOLPOSKOPIA Z CELOWANYM POBRANIEM WYCINKÓW I BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM
5.12.00.0000054PORADA NA ETAPIE POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI PR. PROFILAKTYKI RAKA PIERSI
5.12.00.0000055MAMMOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
5.12.00.0000056USG PIERSI
5.12.00.0000061BIOPSJA CIENKOIGŁOWA JEDNEJ ZMIANY OGNISKOWEJ Z UŻYCIEM TECHNIKI OBRAZOWEJ, Z BADANIEM CYTOLOGICZNYM (2-4 ROZMAZY;KONIECZNA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA KOŃCA IGŁY W NAKŁUWANEJ ZMIANIE)
5.12.00.0000062BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI PRZEZSKÓRNA Z PEŁNA DIAGNOSTYKĄ (BADANIE HIST-PAT) Z UŻYCIEM TECHNIK OBRAZOWYCH
5.12.00.0000066PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – W PRACOWNI STACJONARNEJ
5.12.00.0000067PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – W PRACOWNI MOBILNEJ
5.15.12.0000259PORADA PSYCHOLOGICZNA – 0,75 GODZINY
5.30.00.0000001W01 ŚWIADCZENIE POHOSPITALIZACYJNE
5.30.00.0000002W02 ŚWIADCZENIE RECEPTOWE
5.30.00.0000011W11 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 1-GO TYPU
5.30.00.0000012W12 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 2-GO TYPU
5.30.00.0000013W13 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 3-GO TYPU
5.30.00.0000014W14 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 4-GO TYPU
5.30.00.0000015W15 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 5-GO TYPU
5.30.00.0000016W16 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 6-GO TYPU
5.30.00.0000017W17 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 7-GO TYPU
5.30.00.0000018W18 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 8-GO TYPU
5.30.00.0000040W40 ŚWIADCZENIE PIERWSZORAZOWE 1-GO TYPU
5.30.00.0000041W41 ŚWIADCZENIE PIERWSZORAZOWE 2-GO TYPU
5.30.00.0000042W42 ŚWIADCZENIE PIERWSZORAZOWE 3-GO TYPU
5.30.00.0000044W44 ŚWIADCZENIE PIERWSZORAZOWE 5-GO TYPU
5.31.00.0000001Z01 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 1
5.31.00.0000010Z10 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 10
5.31.00.0000022Z22 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 22
5.31.00.0000025Z25 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 25
5.31.00.0000027Z27 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 27
5.31.00.0000031Z31 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 31
5.31.00.0000048Z48 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 48
5.31.00.0000053Z53 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 53
5.31.00.0000056Z56 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 56
5.31.00.0000057Z57 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 57
5.31.00.0000058Z58 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 58
5.31.00.0000079Z79 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 79
5.31.00.0000088Z88 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 88
5.31.00.0000090Z90 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 90
5.31.00.0000091Z91 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 91
5.31.00.0000092Z92 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 92
5.31.00.0000100Z100 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA100
5.31.00.0000101Z101 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 101
5.31.00.0000102Z102 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 102
5.31.00.0000103Z103 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 103
5.31.00.0000105Z 105 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 105
5.31.00.0000107Z 107 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 107
5.31.00.0000110Z110 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 110
5.31.00.0000111Z111 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 111
5.31.00.0000112Z112 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 112
5.32.00.0000001DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – BIAŁACZKI OSTRE I PRZEWLEKŁE
5.32.00.0000002DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – CHŁONIAKI
5.32.00.0000004DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO
5.32.00.0000006DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY DOLNEGO ODCINKA UKŁADU POKARMOWEGO
5.32.00.0000007DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY GŁOWY I SZYI – KRTANI I GARDŁA
5.32.00.0000008DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY GŁOWY I SZYI – POZOSTAŁE
5.32.00.0000009DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY GÓRNEGO ODCINKA UKŁADU POKARMOWEGO
5.32.00.0000010DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY GÓRNEGO ODCINKA UKŁADU POKARMOWEGO – WĄTROBY I TRZUSTKI
5.32.00.0000011DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY GRUCZOŁU KROKOWEGO
5.32.00.0000012DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY JAJNIKÓW I JAJOWODÓW
5.32.00.0000014DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY JĄDER
5.32.00.0000015DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY KLATKI PIERSIOWEJ
5.32.00.0000017DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY MACICY, SZYJKI MACICY I INNE GINEKOLOGICZNE
5.32.00.0000018DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY NEREK
5.32.00.0000019DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY PĘCHERZA MOCZOWEGO
5.32.00.0000020DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY PIERSI
5.32.00.0000021DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY SKÓRY – CZERNIAK
5.32.00.0000022DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY TARCZYCY
5.32.00.0000027DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – SZPICZAK
5.32.00.0000028DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY PRĄCIA
5.32.00.0000029DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – MIĘSAKI KOŚCI
5.32.00.0000030DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – MIĘSAKI TKANEK MIĘKKICH
5.33.00.0000001DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – BIAŁACZKI OSTRE I PRZEWLEKŁE
5.33.00.0000002DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – CHŁONIAKI
5.33.00.0000003DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – CHŁONIAKI SKÓRNE
5.33.00.0000004DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY DOLNEGO ODCINKA UKŁADU POKARMOWEGO
5.33.00.0000005DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY GŁOWY I SZYI – KRTANI I GARDŁA
5.33.00.0000006DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY GŁOWY I SZYI – POZOSTAŁE
5.33.00.0000007DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY GÓRNEGO ODCINKA UKŁADU POKARMOWEGO
5.33.00.0000008DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY GÓRNEGO ODCINKA UKŁADU POKARMOWEGO – WĄTROBY I TRZUSTKI
5.33.00.0000009DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY GRUCZOŁU KROKOWEGO
5.33.00.0000010DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY KLATKI PIERSIOWEJ
5.33.00.0000011DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY MACICY, SZYJKI MACICY I INNE GINEKOLOGICZNE
5.33.00.0000012DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY NEREK
5.33.00.0000013DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY PĘCHERZA MOCZOWEGO
5.33.00.0000014DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY PIERSI
5.33.00.0000015DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY SKÓRY – CZERNIAK
5.33.00.0000016DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY TARCZYCY
5.33.00.0000018DIAGNOSTYKA POGŁEBIONA – NOWOTWORY PRĄCIA
5.33.00.0000019DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – MIĘSAKI KOŚCI
5.33.00.0000020DIAGNOSTYKA POGŁEBIONA – MIĘSAKI TKANEK MIĘKKICH
5.51.01.0001037A34C GUZY MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO
5.51.01.0003012C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI
5.51.01.0003014C14 ŚREDNIE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI > 17 R.Ż.
5.51.01.0003031C31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI USZU
5.51.01.0003057C57 INNE CHOROBY GARDŁA, USZU I NOSA
5.51.01.0003058C56A POWAŻNE CHOROBY GARDŁA, USZU I NOSA >17 R.Ż.
5.51.01.0004001D01 ZŁOŻONE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ*
5.51.01.0004002D02 KOMPLEKSOWE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ*
5.51.01.0004003D03 DUŻE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ*
5.51.01.0004005D05 BRONCHOSKOPIA
5.51.01.0004006D06 ŚREDNIE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ*
5.51.01.0004007D07 MAŁE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ
5.51.01.0004016D16 ZATOR PŁUCNY
5.51.01.0004017D17 ROPIEŃ PŁUC, ROPOWICA
5.51.01.0004026D26 WYSIĘKOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ
5.51.01.0004028D28 CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ
5.51.01.0004051D51 ODMA OPŁUCNOWA
5.51.01.0006001F01 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PRZEŁYKU*
5.51.01.0006002F02 DUŻE ZABIEGI PRZEŁYKU, W TYM PROTEZOWANIE
5.51.01.0006003F03 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEŁYKU
5.51.01.0006004F04 DIAGNOSTYCZNE I MAŁE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO
5.51.01.0006012F12 DUŻE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY
5.51.01.0006013F13 ZABIEGI LECZNICZE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY
5.51.01.0006021F21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO
F21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO*
5.51.01.0006022F22 DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO
5.51.01.0006031F31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO
5.51.01.0006032F32 DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO
5.51.01.0006034F31A KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO > 17 R. Ż.
5.51.01.0006036F36 CHOROBY JELITA GRUBEGO
5.51.01.0006037F34 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO
5.51.01.0006042F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ
 F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ*
5.51.01.0006044F44 DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ
5.51.01.0006046F46 CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ
5.51.01.0006072F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM
5.51.01.0006073F73 OPERACJE PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH
5.51.01.0006093F93 ŚREDNIE ZABIEGI ODBYTU
5.51.01.0006094F94 MAŁE ZABIEGI ODBYTU I ODBYTNICY
5.51.01.0006096F96 CHOROBY ODBYTU
5.51.01.0006097F11E KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY > 65 R.Ż.*
5.51.01.0006098F11F KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY < 66 R.Ż.*
5.51.01.0006099F16E CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY > 65 R.Ż.
5.51.01.0006100F16F CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY < 66 R.Ż.
5.51.01.0006101F26E CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH) > 65 R.Ż
5.51.01.0006102F26F CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH) < 66 R.Ż.
5.51.01.0006103F43E ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ > 65 R.Ż.
5.51.01.0006104F43F ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ < 66 R.Ż.
5.51.01.0006107F86E CHOROBY WYROSTKA ROBACZKOWEGO > 65 R.Ż.
5.51.01.0006109F07E CHOROBY PRZEŁYKU > 65 R.Ż.
5.51.01.0006110F07F CHOROBY PRZEŁYKU < 66 R.Ż.
5.51.01.0007001G01 ROZLEGŁE ZABIEGI WĄTROBY
5.51.01.0007011G11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI WĄTROBY
5.51.01.0007013G13 ŚREDNIE ZABIEGI WĄTROBY
5.51.01.0007014G14 MAŁE ZABIEGI WĄTROBY
5.51.01.0007015G18A PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY BEZ PW > 17 R. Ż.
5.51.01.0007021G21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH
5.51.01.0007022G22 DUŻE ZABIEGI PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH
5.51.01.0007028G28 NOWOTWORY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
5.51.01.0007031G31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI TRZUSTKI
5.51.01.0007032G32 DUŻE ZABIEGI TRZUSTKI
5.51.01.0007035G35 INNE ZABIEGI DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI
5.51.01.0007038G38 PRZEWLEKŁE CHOROBY TRZUSTKI
5.51.01.0007042G42 ZABIEGI ŚLEDZIONY*
5.51.01.0007043G25E WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO > 65 R.Ż.
5.51.01.0007044G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż
5.51.01.0007047G31G RESEKCJE TRZUSTKI BEZ ZABIEGÓW REKONSTRUKCYJNYCH
5.51.01.0007048G31H KOMPLEKSOWE ZABIEGI TRZUSTKI Z REKONSTRUKCJĄ (PANKREATODUODENEKTOMIE)
5.51.01.0008072H72 AMPUTACJE ROZLEGŁE I DUŻE
5.51.01.0008082H82 DUŻE ZABIEGI W CHOROBACH INFEKCYJNYCH, NOWOTWOROWYCH KOŚCI, STAWÓW, TKANKI ŁĄCZNEJ
5.51.01.0008083H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH
5.51.01.0008084H84 MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH
5.51.01.0008086H86 CHOROBY TKANEK MIĘKKICH
5.51.01.0009001J01 RADYKALNE ODJĘCIE PIERSI Z REKONSTRUKCJĄ*
5.51.01.0009002J02 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W OBRĘBIE PIERSI*
5.51.01.0009004J04 ZABIEGI REKONSTRUKCYJNE PIERSI
5.51.01.0009005J05 ŚREDNIA CHIRURGIA PIERSI
5.51.01.0009006J06 MAŁA CHIRURGIA PIERSI
5.51.01.0009007J07 CHOROBY PIERSI ŁAGODNE
5.51.01.0009008J08 CHOROBY PIERSI ZŁOŚLIWE
5.51.01.0009010J10 BIOPSJA MAMMOTOMICZNA
5.51.01.0009031J31 – ZABIEGI ZWIĄZANE Z PRZESZCZEPAMI SKÓRY *
5.51.01.0009032J32 DUŻE ZABIEGI SKÓRNE
5.51.01.0009033J33 ŚREDNIE ZABIEGI SKÓRNE
5.51.01.0009047J47 DUŻE GUZY SKÓRY
5.51.01.0009049J49 ŁAGODNE CHOROBY DERMATOLOGICZNE
5.51.01.0009050J03E DUŻE ZABIEGI W OBRĘBIE PIERSI > 65 R.Ż.*
5.51.01.0009051J03F DUŻE ZABIEGI W OBRĘBIE PIERSI < 66 R.Ż.*
5.51.01.0010001K01 ZABIEGI RADYKALNE W RAKACH GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH
5.51.01.0010003K03 ZABIEGI DOTYCZĄCE TARCZYCY I PRZYTARCZYC
5.51.01.0010004K04 ZABIEGI DOTYCZĄCE NADNERCZY
5.51.01.0010016K16 CHOROBY PRZYSADKI
5.51.01.0010059K59 INNE CHOROBY UKŁADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
5.51.01.0011000L00 NEFREKTOMIA I INNE DUŻE OTWARTE ZABIEGI NEREK
5.51.01.0011006L06 ŚREDNIE ENDOSKOPOWE ZABIEGI NEREK
5.51.01.0011007L07 ZAKAŻENIA NEREK LUB DRÓG MOCZOWYCH
5.51.01.0011008L08 NOWOTWORY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH
5.51.01.0011009L09 MAŁE ZABIEGI NEREK
5.51.01.0011015L15 DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI MOCZOWODU
5.51.01.0011017L17 MAŁE ENDOSKOPOWE ZABIEGI MOCZOWODU
5.51.01.0011021L21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PĘCHERZA MOCZOWEGO Z WYTWORZENIEM PRZETOKI
L21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PĘCHERZA MOCZOWEGO Z WYTWORZENIEM PRZETOKI*
5.51.01.0011022L22 DUŻE OTWARTE ZABIEGI NA PĘCHERZU MOCZOWYM, W TYM PLASTYKA
5.51.01.0011026L26 ŚREDNIE ZABIEGI ENDOSKOPOWE NA PĘCHERZU MOCZOWYM
5.51.01.0011027L27 ZABURZENIA ODPŁYWU MOCZU
5.51.01.0011030L30 MAŁE ZABIEGI PĘCHERZA MOCZOWEGO
5.51.01.0011031L31 RADYKALNA PROSTATEKTOMIA*
5.51.01.0011032L32 OTWARTE ZABIEGI GRUCZOŁU KROKOWEGO I SZYI PĘCHERZA MOCZOWEGO
5.51.01.0011043L43 PRZEZCEWKOWA RESEKCJA GRUCZOŁU KROKOWEGO
5.51.01.0011045L46 CHOROBY GRUCZOŁU KROKOWEGO
5.51.01.0011047L47 MAŁE ZABIEGI GRUCZOŁU KROKOWEGO LUB PĘCHERZA MOCZOWEGO
5.51.01.0011053L53 ŚREDNIE ZABIEGI CEWKI MOCZOWEJ
5.51.01.0011054L54 MAŁE ZABIEGI CEWKI MOCZOWEJ
5.51.01.0011064L64 MAŁE ZABIEGI PRĄCIA
5.51.01.0011069L69 CHOROBY PRĄCIA, JĄDER, NASIENIOWODU, MOCZOWODU I CEWKI MOCZOWEJ
5.51.01.0011073L72A ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU > 17 R. Ż.
5.51.01.0011074L72B ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU < 18 R.Ż.
5.51.01.0011085L85 KAMICA MOCZOWA
5.51.01.0011104L104 INNE PROCEDURY W ZAKRESIE UKŁADU MOCZOWO – PŁCIOWEGO
5.51.01.0011105L84E INNE CHOROBY NEREK > 65 R.Ż.
5.51.01.0011106L84F INNE CHOROBY NEREK < 66 R.Ż.
5.51.01.0011107L62E DUŻE I ŚREDNIE ZABIEGI PRĄCIA > 65 R.Ż.
5.51.01.0011108L62F DUŻE I ŚREDNIE ZABIEGI PRĄCIA < 66 R.Ż.
5.51.01.0012001M01 KOMPLEKSOWE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW
5.51.01.0012002M02 DUŻE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0012003M03 ŚREDNIE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0012004M04 MAŁE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0012006M06 KOMPLEKSOWE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW
5.51.01.0012011M11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW
5.51.01.0012013M13 DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0012014M14 ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0012015M15 MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0012016M16 ZAGRAŻAJĄCE LUB DOKONANE PORONIENIE, ZAKOŃCZENIE CIĄŻY OBUMARŁEJ
5.51.01.0012018M18 LECZENIE ZACHOWAWCZE DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0012019M19 LECZENIE ZACHOWAWCZE ZABURZEŃ STATYKI NARZĄDU RODNEGO
5.51.01.0012020M20 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW*
5.51.01.0012026M26 LECZENIE ZACHOWAWCZE GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0012028M28 LECZENIE ZACHOWAWCZE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW > 4 DNI
5.51.01.0012029M29 LECZENIE ZACHOWAWCZE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW
5.51.01.0012030M30 LECZENIE ZACHOWAWCZE W INNYCH CHOROBACH UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0015018Q18 DUŻE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM
5.51.01.0015019Q19 ŚREDNIE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM
5.51.01.0015020Q20 MAŁE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM
5.51.01.0015045Q45 ZABIEGI ENDOWASKULARNE – 5. GRUPA
5.51.01.0015048Q48 RADIOLOGIA ZABIEGOWA – ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE
5.51.01.0015067Q16E INNE ZABIEGI NA NACZYNIACH > 65 R.Ż.
5.51.01.0015068Q16F INNE ZABIEGI NA NACZYNIACH < 66 R.Ż
5.51.01.0016002S02 CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO > 10 DNI
5.51.01.0016003S03 CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO > 1 DNIA
5.51.01.0016004S04 CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO < 2 DNI
5.51.01.0016005S05 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 10 DNI
5.51.01.0016006S06 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 1 DNIA
5.51.01.0016007S07 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY < 2 DNI
5.51.01.0016060S60 CHOROBY ZAKAŹNE NIEWIRUSOWE
5.51.01.0016066S55F GORĄCZKA NIEJASNEGO POCHODZENIA < 66 R.Ż.
5.52.01.0000035IMPLANTACJA PORTU NACZYNIOWEGO Z HOSPITALIZACJĄ
5.52.01.0001384HOSPITALIZACJA Z PRZYCZYN NIE UJĘTYCH GDZIE INDZIEJ
5.52.01.0001440HOSPITALIZACJA DO TELERADIOTERAPII /TERAPII PROTONOWEJ NOWOTWORÓW ZLOKALIZOWANYCH POZA NARZĄDEM WZROKU>17 R.Ż.
5.52.01.0001467HOSPITALIZACJA WYŁĄCZNIE W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
5.52.01.0001470HOSPITALIZACJA DO BRACHYTERAPII I TERAPII IZOTOPOWEJ – W ODDZIALE RADIOTERAPII/ONKOLOGII KLINICZNEJ
5.52.01.0001498PLAN LECZENIA ONKOLOGICZNEGO W TRYBIE AMBULATORYJNYM
5.52.01.0001511BADANIE GENETYCZNE MATERIAŁU ARCHIWALNEGO
5.52.01.0001512ROZLICZENIE ŚWIADCZEŃ W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII PO OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
5.53.01.0000006ŻYWIENIE DOJELITOWE
5.53.01.0000012PRODUKT LECZNICZY W RAMACH RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO TECHNOLOGII LEKOWEJ
5.53.01.0000035IMPLANTACJA PORTU NACZYNIOWEGO
5.53.01.0001000PLAN LECZENIA ONKOLOGICZNEGO
5.53.01.0001001LECZENIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH PO TELERADIOTERAPII-3 STOPIEŃ
5.53.01.0001002LECZENIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH PO TELERADIOTERAPII-4 STOPIEŃ
5.53.01.0001416CZĘŚCIOWE (NIEKOMPLETNE) ŻYWIENIE POZAJELITOWE
5.53.01.0001434ŻYWIENIE POZAJELITOWE IMMUNOMODULUJĄCE
5.53.01.0001435WYRÓB MEDYCZNY NIE ZAWARTY W KOSZTACH ŚWIADCZENIA
5.53.01.0001436PRODUKT LECZNICZY NIE ZAWARTY W KOSZTACH ŚWIADCZENIA
5.53.01.0001468KOMPLETNE ŻYWIENIE POZAJELITOWE
5.53.01.0001472CIĄGŁE LECZENIE NERKOZASTĘPCZE
5.53.01.0001512PRZETOCZENIE KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH Z KRWI PEŁNEJ.
5.53.01.0001514PRZETOCZENIE KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH Z KRWI PEŁNEJ.
5.53.01.0001515PRZETOCZENIE UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH Z AFEREZY.
5.53.01.0001517PRZETOCZENIE OSOCZA ŚWIEŻO MROŻONEGO.
5.53.01.0001518PRZETOCZENIE KRIOPRECYPITATU.
5.53.01.0001519KARENCJA SKŁADNIKA KRWI.
5.53.01.0001520REDUKCJA BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH OSOCZA ŚWIEŻO MROŻONEGO.
5.53.01.0001521REDUKCJA BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH.
5.53.01.0001522NAPROMIENIOWANIE KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW.
5.53.01.0001523FILTROWANIE JEDNOSTKI KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW.
5.53.01.0001524FILTROWANIE DAWKI TERAPEUTYCZNEJ KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW.
5.53.01.0001526PODZIAŁ KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW.
5.53.01.0001527REKONSTYTUCJA KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW.
5.53.01.0001528KONSULTACJA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI DO WYKONANIA ZNIECZULENIA DO ZABIEGU OPERACYJNEGO, DIAGNOSTYCZNEGO LUB LECZNICZEGO.
5.53.01.0005001PODSTAWOWE BADANIE GENETYCZNE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH
5.53.01.0005002ZŁOŻONE BADANIE GENETYCZNE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH
5.53.01.0005003ZAAWANSOWANE BADANIE GENETYCZNE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH
5.53.01.0005019LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-19 PKT
5.53.01.0005020LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-20 PKT
5.53.01.0005021LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-21 PKT
5.53.01.0005022LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-22 PKT
5.53.01.0005023LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-23 PKT
5.53.01.0005024LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-24 PKT
5.53.01.0005025LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-25 PKT
5.53.01.0005026LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-26 PKT
5.53.01.0005027LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-27 PKT
5.53.01.0005028LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-28 PKT
5.53.01.0005029LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-29 PKT
5.53.01.0005030LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-30 PKT
5.53.01.0005031LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-31 PKT
5.53.01.0005032LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-32 PKT
5.53.01.0005033LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-33 PKT
5.53.01.0005034LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-34 PKT
5.53.01.0005035LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-35 PKT
5.53.01.0005036LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-36 PKT
5.53.01.0005037LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-37 PKT
5.53.01.0005038LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-38 PKT
5.53.01.0005039LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-39 PKT
5.53.01.0005040LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-40 PKT
5.53.01.0005041LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-41 PKT
5.53.01.0005042LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-42 PKT
5.53.01.0005043LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-43 PKT
5.53.01.0005044LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-44 PKT
5.53.01.0005046LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-46 PKT
5.53.01.0005047LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-47 PKT
5.53.01.0005050LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-50 PKT

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe