13 lipca 2022

Jako pierwsi w Polsce mamy europejski certyfikat LCC

Od dzisiaj oficjalnie możemy mówić, że jesteśmy pierwszym szpitalem w Polsce, posiadającym certyfikat LCC. W dniach 16-17 maja 2022r. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy odbył się audyt Ośrodka Narządowego Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca. Został przeprowadzony przez dr med. Svena Seiferta, dr med. Helgea Bischoffa oraz dr med. Martina Utziga z Niemiec. W wyniku pomyślnego przebiegu audytu Centrum Onkologii przyznano certyfikat Lung Cancer Center, potwierdzający stosowanie w naszym ośrodku europejskich standardów. To ogromne wyróżnienie i prestiż. Jesteśmy Prof. Janusz Kowalewski, dziękuje wszystkim zaangażowanym w powstanie Multidyscyplinarnego Centrum Raka Płuca osobom.

Wszystko dostępne "pod jednym dachem" (Lung Cancer Centre Bydgoszcz)

Proces przygotowania do audytu Ośrodka Narządowego Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca był dość żmudny. Dostosowanie polskich warunków do wymagań certyfikacji Centrum Raka Płuca (Lung Cancer Centre Bydgoszcz) spowodowało wiele zmian organizacyjnych, zakup dodatkowego sprzętu i zatrudnienie nowych pracowników zajmujących się realizacją zadań ośrodka oraz zapewniających pacjentom dodatkowy komfort i fachową opiekę medyczną, socjalną oraz psychoonkologiczną. Dla zapewnienia naszym pacjentom pełnej oferty diagnostyki, leczenia operacyjnego, kwalifikacji i przeprowadzenia leczenia onkologicznego (radioterapii, chemioterapii) oraz zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa musieliśmy dostosować nasze procedury i organizację pracy do europejskich standardów. Autorem wymagań i zarazem ośrodkiem certyfikującym jest Niemieckie Towarzystwo Onkologiczne we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Chirurgii Klatki Piersiowej i Niemieckim Towarzystwem Oddechowym.

Certyfikat LCC

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe