17 marca 2022

Nasze laboratoria ponownie potwierdzają wysoką jakość

10 lutego 2022 roku Polskie Centrum Akredytacji wydało znowelizowaną 10 już wersję Zakresu Akredytacji Nr AM 010 (dostępny na stronie www.pca.gov.pl).       Dokument jest potwierdzeniem, że Zakład Mikrobiologii i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy spełniają wymagania normy PN-EN ISO 15189:2013-05 Laboratoria medyczne. Wymagania dotyczące jakości i kompetencji.

Szczegółowe Listy akredytowanych działań prowadzone w ramach zakresu elastycznego są udostępniane klientom na stronie Centrum Onkologii w rozwijanej liście. Należy wybrać kolejno - Dla pacjenta > Laboratoria diagnostyczne > Zakład Mikrobiologii lub Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

Certyfikat Akredytacji Nr AM 010 potwierdza, że Zleceniodawcy/ Klienci mogą mieć pewność, że wykonują badania w laboratoriach o odpowiednich kompetencjach i sprawdzonej jakości świadczonych usług.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe