Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Utworzony w roku 1999 Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej (wówczas jako Oddział Chorób Piersi) jest najstarszym tego typu ośrodkiem narządowym w Polsce. W jego innowacyjnej koncepcji powołania nawiązano do powstałej w krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej idei zorganizowania sieci ośrodków zajmujących się diagnostyką i kompleksowym leczeniem chorych na raka piersi (ang. Breast Cancer Unit). Systematyczny rozwój zawodowy zespołu naszego oddziału oraz współpracujących z nim innych jednostek organizacyjnych Centrum Onkologii w Bydgoszczy, umożliwił zgromadzenie bogatego doświadczenia i wielodyscyplinarnych umiejętności w zakresie skutecznego leczenia zgłaszających się do nas chorych. Podsumowaniem wysiłków obejmujących działalność diagnostyczno-terapeutyczną i organizacyjną oddziału było otrzymanie w roku 2017 Międzynarodowego Certyfikatu Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi – Breast Cancer Unit (BCU).

Obecnie w oddziale leczymy operacyjnie w ciągu roku ponad 1200 chorych z nowo rozpoznanym nowotworem złośliwym piersi (jest najwyższy wynik pod tym względem w Polsce). Efektem stosowanych przez nas najnowszych trendów w leczeniu raka piersi są bardzo dobre odległe wyniki postępowania przeciwnowotworowego, porównywalne z tymi osiąganymi w wiodących ośrodkach onkologicznych na świecie. Szacunkowy odsetek przeżyć 5-letnich wynosi aż 97 % w I stopniu zaawansowania choroby, 71 % w II i 67 % w III stopniu. Jak wynika z analizy miejsca zamieszkania pacjentów, coraz więcej spośród nich to osoby zgłaszające się do naszego ośrodka spoza województwa kujawsko-pomorskiego (w roku 2006 dotyczyło to 11,6 % chorych, w roku 2020 – aż 17,3 %).

Najważniejszą zasadą naszego działania jest możliwie jak największa personalizacja i bezpieczeństwo proponowanego chorym leczenia. Wiedząc o ogromnym znaczeniu upływu czasu i konieczności szybkiego działania, zapewniamy zgłaszającym się do Centrum Onkologii pacjentom możliwie najkrótszy okres wykonania niezbędnych procedur diagnostycznych. Obejmują one aktualne zalecenia ekspertów i towarzystw naukowych. Po ustaleniu stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu, w oparciu o decyzje podejmowane w wielospecjalistycznym zespole terapeutycznym, ustalamy optymalny dla każdego chorego sposób postępowania terapeutycznego. Kompleksowość leczenia uwzględnia multidyscyplinarność, w tym rehabilitację, wielopłaszczyznowe wsparcie psychologiczne i socjalne oraz bieżącą współpracę doświadczonych specjalistów. Daje to w efekcie znakomite zarówno wczesne, jak również odległe wyniki leczenia.

Oprócz leczenia chirurgicznego nowotworów złośliwych gruczołu piersiowego przeprowadzamy również zabiegi operacyjne u chorych ze zdiagnozowanymi zmianami przednowotworowymi oraz guzami łagodnymi.

Z uwagi na posiadany najwyższy stopień referencyjności nasz oddział prowadzi szkolenia specjalizacyjne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób gruczołu piersiowego dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej.

Jesteśmy integralną częścią Katedry Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zwracamy dużą uwagę na rozwój naukowy naszego zespołu. Znajduje to odzwierciedlenie w licznych publikacjach w recenzowanych, wysokopunktowanych czasopismach naukowych, jak również poprzez uczestnictwo w wielu badaniach naukowych (także o zasięgu międzynarodowym) oraz prowadzenie badań klinicznych.

Dodatkowe informacje

Co zabrać ze sobą do szpitala?

 • leki w oryginalnych opakowaniach wraz dokumentację medyczną oraz nagrania płyt z badaniami
 • piżamę,
 • ręcznik,
 • kapcie, klapki pod prysznic,
 • wygodne ubranie bawełniane np. dres,
 • bieliznę osobistą,
 • szlafrok,
 • środki czystości (mydło, szampon, szczotkę i pastę do zębów, dezodorant)
 • przybory toaletowe (grzebień, przybory do golenia itd.)

Co można zabrać?

 • sztućce,
 • kubek,
 • wodę mineralną niegazową,
 • kawę/herbatę,
 • chusteczki higieniczne,
 • środki higieny osobistej (podpaski),
 • książki, czasopisma,
 • telefon komórkowy oraz ładowarkę
Kontakt do Oddziału
Kierownik Oddziału dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Nowikiewicz, prof. UMK
Kierownik Opieki Medycznej mgr Beata Borzych
Co nas wyróżnia:
 • bardzo wysoki stopień wykorzystania procedur chirurgicznych leczenia oszczędzającego i zabiegów onkoplastycznych (w roku 2019 u 65,7 % chorych przeprowadzono leczenie oszczędzające gruczoł piersiowy, natomiast leczenie oszczędzające węzły chłonne jamy pachowej – u 67,7 % chorych),
 • w przypadku chorych wymagających amputacji piersi zapewniamy standardowo możliwość wykonania jednoczasowo zabiegu rekonstrukcyjnego,
 • systematyczne obniżanie częstości zabiegów powtórnych, związanych z radykalizacją wykonanych wcześniej procedur chirurgicznych (po zastosowanym pierwotnie leczeniu oszczędzającym,
 • możliwość wykonania procedur chirurgicznych zmniejszających ryzyko zachorowania na raka piersi (tzw. „mastektomie profilaktyczne”) – w grupie nosicielek mutacji genów BRCA1/2, z jednoczesną rekonstrukcją piersi (zabiegi przeprowadzane z udziałem specjalisty chirurgii plastycznej),
 • znikoma ilość wznów miejscowych i innych niepowodzeń po leczeniu chirurgicznym,
 • stosowanie przy współpracy z Oddziałem Brachyterapii radioterapii śródoperacyjnej oraz brachyterapii,
 • stworzenie ram organizacyjnych dla wdrożenia możliwości wykonywania wysokospecjalistycznych zabiegów z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej (zabiegi odtwórcze piersi z wykorzystaniem wolnych płatów tkankowych, wymagających wykonania mikrozespoleń naczyniowych) oraz leczenia przewlekłego obrzęku chłonnego (mikrozespolenia naczyń chłonnych, przeszczepianie węzłów chłonnych),
 • stałe monitorowanie wskaźników jakościowych związanych z leczeniem chorych (ich szczegółowa analiza i uzyskane zmiany są stałym tematem szkoleń wewnętrznych).

Odwiedziny

 • wizyty osób odwiedzających w dniach poniedziałek-piątek w godzinach 14.00-18.00,
 • wizyty osób odwiedzających w dni wolne od pracy i święta w godzinach 10.00-17.00,
 • zalecamy wejście na oddział maksymalnie dwóch osób jednocześnie dla jednego pacjenta,
 • prosimy o wstrzymanie się od odwiedzin osób z objawami infekcji,

Przyjęcie do Oddziału

Izba Przyjęć znajduje się na niskim parterze w tylnej części Budynku Głównego. Z jej usług korzystają osoby skierowane do planowanej hospitalizacji oraz pacjenci leczeni w Centrum Onkologii, u których nastąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia powinni mieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Po rejestracji w Recepcji Izby Przyjęć chory udaje się do przebieralni, jeśli zachodzi taka potrzeba pielęgniarka/ sanitariusz pomaga choremu przy przebraniu się. Pacjent przekazuje okrycia wierzchnie rodzinie lub pozostawia je na przechowanie w depozycie szpitalnym. Na oddział docelowy chory udaje się sam lub jeśli zachodzi taka potrzeba jest zaprowadzony lub przewieziony przez sanitariusza Izby Przyjęć.

UWAGA!
Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach przy łóżku chorego, dlatego też wszelkie wartościowe przedmioty (np. pieniądze, biżuteria, karty płatnicze) należy zostawić w domu lub przekazać do Depozytu Rzeczy Wartościowych mieszczącego się w Kasie Centrum Onkologii.

 

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe