Oddział Kliniczny Onkologii A

Oddział Kliniczny Onkologii, Odcinek A prowadzi pełnoprofilową diagnostykę i leczenie systemowe pacjentów z każdym typem nowotworu, szczególnie nowotworami układu pokarmowego oraz kobiecego układu płciowego. W ramach systemowego leczenia przeciwnowotworowego stosujemy: jedno- i wielolekowe programy chemioterapii oraz najnowocześniejsze terapie biologiczne (immunoterapia, leki ukierunkowane molekularnie (terapie celowane) w ramach programów terapeutycznych.

Leczenie systemowe to leczenie, któremu jest poddawany cały organizm chorego. W leczeniu tym wykorzystuje się głównie chemioterapię, ale również immunoterapię i hormonoterapię. Celem tego leczenia jest całkowite wyeliminowanie komórek nowotworowych z organizmu chorego, w tym również tak zwanych mikroprzerzutów.

Wdrażamy terapię z zastosowaniem schematów w ramach dłuższej hospitalizacji, w pełnym zakresie zawartym w katalogu świadczeń NFZ zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Dodatkowo prowadzimy dostosowaną indywidualnie terapię przeciwbólową i wspomagającą. W ramach współpracy z Ambulatorium Chemioterapii podajemy leczenie systemowe (w przypadku schematów jedno- i wielodniowych) u pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Prowadzimy również leczenie w skojarzeniu z innymi metodami leczenia miejscowego – chirurgia onkologiczna oraz radioterapia. W ramach współpracy świadczymy ponadto konsultacje onkologiczne dotyczące leczenia systemowego na potrzeby innych jednostek Centrum.

Uczestniczmy w badaniach klinicznych nad nowymi lekami w celu zapewnienia dodatkowej szansy na skuteczne leczenie dla naszych chorych.

Oddział Kliniczny Onkologii, Odcinek A składa się z jedno- i trzyosobowych sal z łazienkami, gdzie obsługiwani są pacjenci, którzy wymagają hospitalizacji, dla których przygotowano 37 łóżek.

Zespół lekarski składa się ze specjalistów onkologii klinicznej, medycyny paliatywnej i medycyny rodzinnej oraz osób specjalizujących się w dziedzinie onkologii klinicznej.

Jesteśmy jednostką akredytowaną do prowadzenia stażu kierunkowego w zakresie onkologii klinicznej dla wielu specjalizacji lekarskich.

Lekarze Oddziału Klinicznego Onkologii, Odcinek A są członkami i liderami Zespołów Interdyscyplinarnych ds. leczenia Chorób Piersi, Nowotworów Przewodu Pokarmowego, Chorób Układowych, Nowotworów Układu Moczowego oraz Nowotworów Kobiecych Narządów Płciowych.

Lekarze Oddziału przyjmują również pacjentów w Poradni Onkologicznej w budynku Polikliniki, gdzie prowadzona jest diagnostyka oraz zapewniona jest opieka i nadzór onkologiczny po zakończonym leczeniu.

W Oddziale Klinicznym Onkologii, Odcinek A pracuje zespół pielęgniarski składający się z 20 pielęgniarek i pielęgniarzy oraz 3 położnych. Posiadają oni specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, zarządzania w ochronie zdrowia w stopniu magistra i licencjata.

Kadra Oddziału aktywnie uczestniczy i przeprowadza szkolenia zarówno wewnątrzoddziałowe oraz ogólnoszpitalne jak i zewnętrznych – ogólnopolskich i międzynarodowych nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe w celu polepszenia jakości usług medycznych.

Dodatkowe informacje

Co zabrać ze sobą do szpitala?

 • leki w oryginalnych opakowaniach wraz dokumentację medyczną oraz nagrania płyt z badaniami
 • piżamę,
 • ręcznik,
 • kapcie, klapki pod prysznic,
 • wygodne ubranie bawełniane np. dres,
 • bieliznę osobistą,
 • szlafrok,
 • środki czystości (mydło, szampon, szczotkę i pastę do zębów, dezodorant)
 • przybory toaletowe (grzebień, przybory do golenia itd.)

Co można zabrać?

 • sztućce,
 • kubek,
 • wodę mineralną niegazową,
 • kawę/herbatę,
 • chusteczki higieniczne,
 • środki higieny osobistej (podpaski),
 • książki, czasopisma,
 • telefon komórkowy oraz ładowarkę
Kontakt do Oddziału
Koordynator Oddziału dr hab. n. med. Krzysztof Koper, prof. UMK
Kierownik Opieki Medycznej mgr Maria Wełna

Odwiedziny

 • Rekomenduje się odwiedziny w godzinach  od 14.00-17.30,
 • zalecamy wejście na oddział maksymalnie dwóch osób jednocześnie dla jednego pacjenta,
 • prosimy o wstrzymanie się od odwiedzin osób z objawami infekcji,

Przyjęcie do Oddziału

Izba Przyjęć znajduje się na niskim parterze w tylnej części Budynku Głównego. Z jej usług korzystają osoby skierowane do planowanej hospitalizacji oraz pacjenci leczeni w Centrum Onkologii, u których nastąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia powinni mieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Po rejestracji w Recepcji Izby Przyjęć chory udaje się do przebieralni, jeśli zachodzi taka potrzeba pielęgniarka/ sanitariusz pomaga choremu przy przebraniu się. Pacjent przekazuje okrycia wierzchnie rodzinie lub pozostawia je na przechowanie w depozycie szpitalnym. Na oddział docelowy chory udaje się sam lub jeśli zachodzi taka potrzeba jest zaprowadzony lub przewieziony przez sanitariusza Izby Przyjęć.

UWAGA!
Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach przy łóżku chorego, dlatego też wszelkie wartościowe przedmioty (np. pieniądze, biżuteria, karty płatnicze) należy zostawić w domu lub przekazać do Depozytu Rzeczy Wartościowych mieszczącego się w Kasie Centrum Onkologii.

 

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe