Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii

Zakład Patologii Nowotworów świadczy pełen zakres usług diagnostycznych. Nasza jednostka jest największym Zakładem Patomorfologii w województwie, a także ośrodkiem o najwyżej referencyjności zgodnie z przyznaną licencją Polskiego Towarzystwa Patologów (III stopień referencyjności). W naszej pracy stosujemy najnowocześniejsze metody diagnostyczne w tym ponad 150 markerów nowotworowych, a także techniki z zakresu biologii molekularnej w tym hybrydyzację in situ (FISH). W Zakładzie zatrudnieni są lekarze patomorfolodzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz wysoko wykwalifikowany personel laboratoryjny. Nasi lekarze są członkami Polskiego Towarzystwa Patologów, a także Europejskiego Towarzystwa Patologów.

Głównym zadaniem Zakładu Patologii Nowotworów jest zapewnienie precyzyjnej i szybkiej diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej pacjentów leczonych w Centrum Onkologii, a także innych placówek służby zdrowia. Nasi lekarze patomorfolodzy specjalizują się głównie w chorobach nowotworowych piersi, przewodu pokarmowego, hematologicznych, skóry, a także układu moczowego, oddechowego oraz rozrodczego. Ponadto Nasz Zakład przeprowadza rocznie ponad 500 konsultacji rozpoznań patomorfologicznych z innych jednostek.

W strukturze Zakładu znajdują się pracownie histopatologii, immunohistochemii, badań śródoperacyjnych, cytologii ginekologicznej i nieginekologicznej, biologii molekularnej oraz cytometrii przepływowej.

Czym się zajmujemy?

Zakład Patologii Nowotworów zajmuje się rozpoznawaniem chorób głównie nowotworowych z pobranych od pacjentów wycinków tkankowych oraz płynów. Głównym narzędziem pracy patologa jest mikroskop. Właściwe rozpoznanie choroby warunkuje odpowiednie i skuteczne leczenie. Patolodzy i klinicyści zapewniają kompleksowe oraz spersonalizowane leczenie pacjentów.

Druga opinia (usługi konsultacyjne)

Uzyskanie dodatkowej opinii / konsultacji dotyczącej rozpoznania może przynieść korzyści polegające na podniesieniu jakości opieki medycznej w tym personalizacji leczenia lub uzyskaniu dodatkowych informacji dotyczącej choroby.

Dlaczego Nasz Zakład?

Zakład Patologii Nowotworów wykonuje kilkadziesiąt tysięcy badań rocznie. W Naszym Zakładzie pracują najwyższej klasy specjaliści w dziedzinie patomorfologii zajmujący się diagnozowaniem chorób nowotworowych. Dzięki znakomitym kwalifikacjom i wieloletniemu doświadczeniu przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod diagnostycznych zapewniamy diagnozy na najwyższym poziomie, co skutkuje możliwością stosowania spersonalizowanego leczenia.

Zapewnienie jakości i akredytacja

Nasz Zakład uzyskał Akredytację Ministra Zdrowia oraz licencję Polskiego Towarzystwa Patologów o najwyższym stopniu referencyjności III na wykonywanie badań:

 • histologicznych,
 • śródoperacyjnych,
 • histochemicznych,
 • immunohistochemicznych,
 • cytologicznych,
 • molekularnych.

                Uczestniczymy w międzynarodowych kontrolach jakości:

 • Program Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality (mikroskopia wirtualna – histopatologia, cytologia ginekologiczna; badania immunohistochemiczne i histochemiczne)
 • Program Jakości NordiQC (badania immunohistochemiczne)
 • Program Jakości ESP Lung EQA (badania immunohistochemiczne PD-L1)
 • Program Jakości UK NEQAS PD-L1 (badania immunohistochemiczne PD-L1)

oraz w międzylaboratoryjnej kontroli jakości testu Path Vysion FISH HER2 (Abbott Molecular).

Nasze rozpoznania patomorfologiczne spełniają wymagania zawarte w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii” opracowane przez Polskie Towarzystwo Patologów na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oraz są oparte o wytyczne „The College of American Pathologists”.

Rezydentura

Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii zapewnia szkolnie specjalizacyjne na najwyższym poziomie. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków do nauki oraz korzystanie z wiedzy i doświadczenia specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Dzięki pracy w jednym z wiodących centrów onkologii w Polsce oraz Zakładzie o najwyższym III stopniu referencyjności, rezydenci mają dostęp do dużej ilości zróżnicowanych przypadków, w tym przypadków konsultacyjnych. Umożliwia to uzyskanie szerokiego doświadczenia zawodowego oraz możliwość zobaczenia nie tylko podstawowych przypadków, ale również tych niezwykle rzadkich.

Nasi rezydenci zyskują ogromne możliwości rozwoju i zyskania doświadczenia pracując rocznie z 200 000 preparatów mikroskopowych histopatologicznych, 50 000 badań immunohistochemicznych, 3000 badań śródoperacyjnych czy 20 000 preparatów cytologicznych.

Rezydenci mają również możliwość brania udziału w badaniach naukowych, publikowania prac oraz prezentacji swoich wyników na konferencjach.

Porozmawiaj z rezydentem

Jeżeli masz wątpliwości i chciałbyś porozmawiać z jednym z naszych rezydentów jak wygląda praca w naszym Zakładzie to napisz na nasz adres e-mail.

Badania naukowe

Członkowie naszego zespołu prowadzą bogatą działalność naukowo-badawczą.

Współpracując ze specjalistami z różnych dziedzin, wprowadzamy innowacje zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu chorób nowotworowych.

Regularnie podnosimy swoje kwalifikacje szkoląc się w renomowanych uniwersytetach (Harvard Medical School, Univeristy of Minnesota).

Współpracujemy z czołowymi ośrodkami w kraju, m.in. Wielkopolskie Centrum Onkologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia techniki (prototypowe oprogramowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do analizy obrazu).

W centrum naszych zainteresowań znajdują się: trajektorie ewolucji nowotworów, sztuczna inteligencja, czynniki prognostyczne i predykcyjne raka piersi oraz immunoterapia.

Będąc wśród wiodących zakładów patomorfologii, współtworzyliśmy Ogólnopolskie Standardy i Wytyczne w Patomorfologii, będące częścią programu PO WER pt. „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi” finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Adres do korespondencji

Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka ul. dr I. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe