Zespół ds. Żywienia Klinicznego

Zespół ds. Żywienia Klinicznego
Zespół ds. Żywienia Klinicznego

Mając na uwadze istotę dobrego stanu odżywiania pacjenta zarówno przed jak i w trakcie leczenia onkologicznego w Centrum Onkologii funkcjonuje Zespół Żywienia Klinicznego w którego skład wchodzi 5 dietetyków. Do zakresu obowiązków dietetyków należy przede wszystkim  ocena stanu odżywienia pacjenta oraz współpraca w planowaniu i monitorowaniu indywidualnej terapii żywieniowej. Zespół Żywienia Klinicznego ściśle współpracuje z Zespołem ds. Terapii Żywieniowej Centrum Onkologii.

W ramach kompleksowej opieki w trakcie leczenia onkologicznego Pacjenci szpitala mają możliwość korzystania z opieki dietetyka w ramach Poradni Żywieniowej Polikliniki. W szczególności opiece takiej podlegać powinni pacjenci  z niezamierzoną utratą masy ciała, obniżonym apetytem, trudnościami spożywania płynów i posiłków.

Wizyty odbywają się na podstawie skierowania od lekarza Centrum Onkologii, rejestracja w Poliklinice lub Call Center.

W związku z szeroką działalnością Zespołu żywieniowego oraz wdrożenie procedur związanych z żywieniem klinicznym w czerwcu 2021 roku Centrum Onkologii otrzymało Certyfikat Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez Żywienie.

Kontakt do Zakładu
Kierownik mgr Małgorzata Nartowicz
dr n. med. Michał Jankowski
Przewodniczący Zespołu ds. Terapii Żywieniowej dr n. med. Michał Jankowski

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe