Zespół ds. Żywienia Klinicznego

Mając na uwadze istotę dobrego stanu odżywiania pacjenta zarówno przed jak i w trakcie leczenia onkologicznego w Centrum Onkologii funkcjonuje Zespół Żywienia Klinicznego w którego skład wchodzi 5 dietetyków. Do zakresu obowiązków dietetyków należy przede wszystkim  ocena stanu odżywienia pacjenta oraz współpraca w planowaniu i monitorowaniu indywidualnej terapii żywieniowej. Zespół Żywienia Klinicznego ściśle współpracuje z Zespołem ds. Terapii Żywieniowej Centrum Onkologii.

W ramach kompleksowej opieki w trakcie leczenia onkologicznego Pacjenci szpitala mają możliwość korzystania z opieki dietetyka w ramach Poradni Żywieniowej Polikliniki. W szczególności opiece takiej podlegać powinni pacjenci  z niezamierzoną utratą masy ciała, obniżonym apetytem, trudnościami spożywania płynów i posiłków.

Wizyty odbywają się na podstawie skierowania od lekarza Centrum Onkologii, rejestracja w Poliklinice lub Call Center.

W związku z szeroką działalnością Zespołu żywieniowego oraz wdrożenie procedur związanych z żywieniem klinicznym w czerwcu 2021 roku Centrum Onkologii otrzymało Certyfikat Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez Żywienie.

Kontakt do Zakładu
Kierownik dr n. med. i n. o zdr. Małgorzata Nartowicz
Przewodniczący Zespołu ds. Terapii Żywieniowej dr n. med. Michał Jankowski

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe