26 kwietnia 2023

Centrum Onkologii w Bydgoszczy kupiło specjalistyczny sprzęt do napromieniania

Centrum Onkologii w Bydgoszczy, jako pierwszy ośrodek w kraju, czwarty w Europie zakupiło specjalistyczny sprzęt akcelerator MR, umożliwiający jeszcze dokładniejszą radioterapię zmian nowotworowych. W czwartek 27 kwietnia w obecności wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego nastąpiło oficjalne podpisanie umowy na zakup tego innowacyjnego urządzenia.

Po raz kolejny Centrum Onkologii jest pionierem w wdrażaniu nowoczesnych technologii, dających jeszcze większe szanse pacjentom na powrót do zdrowia. Umowę zakupu podpisali dyrektor Centrum Onkologii prof. Janusz Kowalewski i reprezentujący Elektę (dostawcę sprzętu) dyrektor Tomasz Iwanicki. Koszt aparatury to 40 milionów złotych. W placówce zostanie zainstalowana w listopadzie. Po niezbędnych testach będzie stosowana w leczeniu pacjentów ośrodka.

"Unity" firmy Elekta Solutions jest nowoczesnym akceleratorem medycznym pracującym w technologii Linac-MR, umożliwiającym precyzyjną radioterapię zmian nowotworowych dzięki zastosowaniu tomografii rezonansu magnetycznego (MR), który został zintegrowany bezpośrednio z akceleratorem do radioterapii.

Technologia MR ma tę przewagę nad stosowaną powszechnie tomografią komputerową (TK), że obrazuje nie tylko budowę anatomiczną pacjenta jak TK, ale różnicuje tkanki również pod względem czynnościowym. Tkanka nowotworowa pod względem budowy nie różni się zasadniczo od zdrowych tkanek miękkich, natomiast często wykazuje odmienne cechy fizjologiczne. Zastosowanie techniki MR w trakcie leczenia, pozwoli więc jeszcze dokładniej ogniskować strumień promieniowania terapeutycznego w guzie, nawet wówczas, gdy będzie on zmieniał swój kształt oraz pozycję ze względów fizjologicznych czy to w ramach odpowiedzi na kontynuowane leczenie promieniami (RA - radioterapia adaptacyjna) - wyjaśnia dr n. med. Janusz Winiecki - szef Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii.

Zawężenie obszaru napromieniania wyłącznie do guza umożliwi w uzasadnionych przypadkach podanie jednorazowo znacznie wyższej dawki promieniowania (dawka frakcyjna) co przełoży się na zauważalne skrócenie łącznego czasu przeznaczonego na radioterapię (radioterapia hipofrakcjonowana).

Akcelerator "Unity" będzie pierwszym urządzeniem tego typu w Polsce i jednym z pierwszych w Europie. Centrum Onkologii od wielu lat śledzi doniesienia naukowe związane z radioterapią adaptacyjną i prowadzi własne badania przygotowując się do wdrożenia tej techniki leczenia w pełnym zakresie.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe