28 czerwca 2023

Będziemy współpracować z Politechniką Bydgoską

Dzisiaj prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski podpisał umowę o współpracy z Politechniką Bydgoską. Uczelnia ubiega się o utworzenie Wydziału Medycznego. Kooperacja będzie polegała na możliwości wykorzystania infrastruktury oraz zasobów kadrowych szpitala w procesie kształcenia przyszłych medyków.

Uruchomienie kierunku lekarskiego na Politechnice Bydgoskiej planowane jest w roku akademickim 2024/2025. Na I roku ma kształcić się 60 studentów. Wniosek o wydanie zgody na kształcenie do ministra edukacji i nauki uczelnia zamierza złożyć w III kwartale 2023 r.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe