10 października 2023

„Bydgoskie Spotkanie Urologiczno-Onkologiczne”

21 października 2023r. w imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy na spotkanie naukowe o tematyce urologiczno-onkologicznej. Początek o godzinie 10.00 w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu.

Nowotwory urologiczne to nadal jeden z najistotniejszych problemów onkologicznych. Stanowią one obecnie około 25 proc. wszystkich nowotworów. Jak tłumaczy prof. Krzysztof Koper; Polem intensywnego rozwoju w ostatnich latach jest realizowanie programów profilaktycznych, poszerzanie możliwości diagnostycznych, w tym zaawansowanych technik genetycznych i molekularnych oraz indywidualizacja postępowania terapeutycznego. Nadal jednak napotykamy na wiele trudności i wątpliwości w wyborze najwłaściwszej strategii leczenia. Znaczny postęp w diagnostyce i mnogość opcji terapeutycznych stanowią niekiedy wyzwanie w codziennej praktyce. Stąd wynikła potrzeba organizowania tego typu spotkań.

Do udziału w niniejszym wydarzeniu zostali zaproszeni uznani naukowcy, specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Program konferencji obejmuje podsumowanie najważniejszych osiągnięć w zakresie nowoczesnych technik diagnostycznych, operacyjnych, radioterapii oraz leczenia systemowego.


Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
prof. ]an Adamowicz, prof. Krzysztof Koper

Członkowie Komitetu Naukowego:

 • prof. Janusz Kowalewski
 • prof. Tomasz Drewa
 • prof. Marzena Lewandowska
 • prof. Dariusz Grzanka
 • prof. Piotr Jarzemski
 • prof. Roman Makarewicz
 • prof. ŁukaszSzylberg
 • dr Agnieszka Koper
 • dr Marcin Jarzemski
 • dr Krzysztof Kamecki
 • dr Jan Filipiak

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 • dr AgnieszkaKoper
 • dr Marcin Jarzemski
 • dr Jan Filipiak
 • dr Adam Ostrowski

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe