Dział Centralnej Sterylizacji

Dział Centralnej Sterylizacji świadczy usługi w zakresie mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użycia na rzecz komórek organizacyjnych Centrum Onkologii oraz podmiotów zewnętrznych w ramach zawartych umów.

Wysoką jakość świadczonych usług osiągamy dzięki pracy wykwalifikowanego personelu (Technicy Sterylizacji Medycznej), właściwej technologii, urządzeniom będącym pod kontrolą profesjonalnego serwisu i monitorowaniu procesu dekontaminacji wskaźnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi.

W dziale funkcjonuje system przydzielania uprawnień, dokumentacji i ewidencji komputerowej procesów od momentu przyjęcia sprzętu do jego wydania, dzięki czemu nadzorujemy pełny cykl obiegu narzędzi. Dostarczając sterylne narzędzia i sprzęt dbamy o bezpieczeństwo personelu i pacjentów.

Numery telefonów
Kierownik Działu Sterylizacji mgr Anna Jagodzińska
Pliki do pobrania

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe