„Zwiększenie dostępności, jakości i bezpieczeństwa specjalistycznych zabiegów onkologicznych świadczonych pacjentom województwa kujawsko-pomorskiego w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy w okresie pandemii COVID-19 – zakup chirurgicznego systemu robotycznego.” RPKP.13.01.00-04-0003/22

Opis projektu: 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych  oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy  gospodarki zwiększającej jej odporność  

Działania 13.1 Odporność systemu ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu:

Wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, bezpiecznych zabiegów onkologicznych świadczonych pacjentom województwa kujawsko-pomorskiego w okresie pandemii COVID-19.

Planowane Efekty:

Projekt współfinansowany z EFRR polegał na wdrożeniu w CO procedur chirurgicznych wspomaganych robotycznie przyczyni się do podniesienia jakości jak również zwiększenia dostępności specjalistycznego leczenia szpitalnego dla pacjentów onkologicznych. Inwestycja w znacznym stopniu wpłynie na zmniejszenie zdarzeń epidemiologicznych, ograniczenie ryzyka transmisji COVID-19 oraz rozwoju ognisk epidemicznych, co w czasie pandemii jest szczególnie istotne ze względu na ochronę zdrowia pacjentów i personelu oraz utrzymanie ciągłości świadczeń zdrowotnych i realizacji planów leczenia.

Umowa zawarta w dniu 08.11.2022 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 17.01.2023 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2023 r.

Całkowita wartość Projektu:  14 188 590,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 10 000 000,00 zł

Wkład Własny: 4 188 590,00 zł

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe