Doposażenie Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy w nowy akcelerator – II edycja w 2021r.

Realizator:
Projekt realizowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratorów – II edycja w 2021 r.”, którego celem jest zapewnienie lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, poprzez wymianę wyeksploatowanych akceleratorów radioterapeutycznych, których wiek liczony od momentu rozpoczęcia udzielania za ich pomocą świadczeń zdrowotnych do dnia 31.12.2021 r., wynosi co najmniej 10 lat.

Realizacja w ramach Umowy:
Umowa nr 1/6/4/2021/12/249.

Dane finansowe:
Koszt całkowity zakupu sprzętu: 11 108 718,00 zł

Koszty kwalifikowalne: 8 500 000,00 zł
Koszty po stronie Centrum: 2 608 718,00 zł

Okres kwalifikowalności wydatków:
31.12.2021 r.

W ramach Projektu Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy dokonało zakupu sprzętu i aparatury medycznej w postaci:

  • Akcelerator radioterapeutyczny - 1 szt.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe