Doposażenie Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy w sprzęt medyczny w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego

Realizujemy projekt pt. „Doposażenie Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy w sprzęt medyczny w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego".

Zakup sprzętu medycznego ujętego w projekcie: rezonansu magnetycznego 1,5 T i mammografu cyfrowego, pozwoli na modernizację bazy sprzętowej Centrum Diagnostyczno- Leczniczego - włocławskiej Filii Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, podwyższenie jakości obrazów diagnostycznych wykonywanych w trakcie badań obrazowych, spowoduje skrócenie czasu oczekiwania na badania oraz dostosowanie do wymogów nowoczesnej diagnostyki obrazowej.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych, w szczególności wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych, realizowanych na rzecz pacjentów bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

Całkowita wartość projektu : 5 882 352,95 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 5 000 000,00 zł

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe