Zwiększenie dostępności, jakości i bezpieczeństwa specjalistycznych zabiegów onkologicznych świadczonych pacjentom województwa kujawsko-pomorskiego w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy w okresie pandemii COVID-19 – zakup chirurgicznego systemu robotycznego

Program Operacyjny: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych  oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy  gospodarki zwiększającej jej odporność Działania 13.1 Odporność systemu ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu: wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, bezpiecznych zabiegów onkologicznych świadczonych pacjentom województwa kujawsko-pomorskiego w okresie pandemii COVID-19.

Planowane efekty: Wdrożenie w CO procedur chirurgicznych wspomaganych robotycznie przyczyni się do podniesienia jakości jak również zwiększenia dostępności specjalistycznego leczenia szpitalnego dla pacjentów onkologicznych. Inwestycja w znacznym stopniu wpłynie na zmniejszenie zdarzeń epidemiologicznych, ograniczenie ryzyka transmisji COVID-19 oraz rozwoju ognisk epidemicznych, co w czasie pandemii jest szczególnie istotne ze względu na ochronę zdrowia pacjentów i personelu oraz utrzymanie ciągłości świadczeń zdrowotnych i realizacji planów leczenia.

Całkowita wartość Projektu wynosi:14 188 590,00 PLN Dofinansowanie z EFRR: 10 mln Wkład własny Centrum Onkologii: 4 188 590,00 PLN

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe