„Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”RPKP.02.01.00-04-0002/17  

Opis projektu: 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region

Działanie 2.1 Wysoka dostępność  i jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu:  

Utworzenie elektronicznych usług medycznych z zakresu użyteczności publicznej w obszarze e-zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i modernizację systemów dziedzinowych Partnerów projektu. E-usługi w zakresie e-Zdrowia mają na celu usprawnienie komunikacji na linii pacjent – podmiot leczniczy / podmioty lecznicze.

Planowane Efekty:

Projekt współfinansowany z EFRR ma wpłynąć na podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych.  Projekt infrastruktury technicznej, informatycznej i środowiska, które pozwolą na wprowadzenie specjalistycznych e-usług w ochronie zdrowia, co poprawi skuteczność opieki medycznej, zapewni łatwiejszy i szybszy dostęp do świadczeń medycznych, zmniejszając jednocześnie koszty operacyjne jednostki a w kontekście globalnym - wpłynie pozytywnie na wskaźniki epidemiologiczno-organizacyjne funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia.

Umowa partnerska zawarta w dniu 30.11.2017 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 30.11.2017 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.

Całkowita wartość Projektu: 5 787 140,00 zł

Dofinansowanie EFRR: 4 919 069,00 zł

Wkład Własny: 868 071,00 zł

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe