Chemioterapia

Działalność Ambulatorium Chemioterapii we Włocławku zorganizowana jest wokół leczenia z zakresu chemioterapii w trybie dziennym, tzn. że po podaniu leków pacjent wraca do domu. Pacjenci kierowani są do Ambulatorium po konsultacji z lekarzem specjalistą onkologii klinicznej lub przez komisję interdyscyplinarną.

Chemioterapia polega na zaaplikowaniu Pacjentowi specjalnych leków, które mają za zadanie niszczyć komórki nowotworowe znajdujące się w organizmie. Współcześnie wykorzystuje się do tego celu leki cytostatyczne, leki ukierunkowane molekularnie, leki hormonalne i immunoterapię. Każda z tych grup a wśród nich poszczególne preparaty mają inne mechanizmy działania i dlatego często łączy się je tworząc „schematy”.

W zależności od typu nowotworu, stadium jego rozwoju oraz kondycji Pacjenta, chemioterapia może być albo główną linią terapeutyczną dla danego Pacjenta, albo częścią leczenia skojarzonego z radioterapią i z chirurgią onkologiczną.

Ścieżka pacjenta w Ambulatorium Chemioterapii:
  1. Konsultacja lekarska – skierowanie na chemioterapię do Ambulatorium.
  2. Opracowanie schematu leczenia – ustalenie odpowiednich leków i ilości cykli.
  3. Kontrola biochemiczna krwi – następuje przed każdym rozpoczętym cyklem, skierowanie na badanie dostępne jest w systemie informatycznym. Pacjent nie musi mieć go przy sobie.
  4. Kwalifikacja pacjenta do dalszego leczenia- na podstawie wyników krwi lekarz specjalista decyduje o możliwości leczenia. Jeżeli nie ma przeciwwskazań pacjentowi zostaje podana chemioterapia.
  5. Podanie chemioterapii – w gabinecie zabiegowym.
  6. Po zakończonym dniu terapii oraz po uzgodnieniu z pielęgniarką pacjent może opuścić Ambulatorium Chemioterapii i udać się do domu.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe