15 września 2023

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Informujemy, że przy Rzeczniku Praw Pacjenta został powołany Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Zapewni on prosty i szybki tryb uzyskania rekompensaty finansowej przez osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu szpitalnemu.

Więcej informacji na stornie www.gov.pl/rpp

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe