13 listopada 2023

I Spotkanie Sekcji Radiochirurgii Stereotaktycznej Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej

W dniu 7 grudnia 2023r. serdecznie zapraszamy na I Spotkanie Sekcji Radiochirurgii Stereotaktycznej Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, które odbędzie się w sali wykładowej Innowacyjnego Forum Medycznego Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Tematem przewodnim będzie interdyscyplinarne leczenie dużych przerzutów do mózgu. Spotkanie odbędzie się pod patronatem: Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej i przewodnictwem dr hab. n. med. Macieja Harata, prof. PBŚ.

12.00 Powitanie uczestników : Dyrektor Centrum Onkologii , Przewodniczący Polskiego Towarzystwa
Radioterapii Onkologicznej i Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

12.10 Radioterapia stereotaktyczna dużych przerzutów do mózgu - najlepsza praktyka, czy istnieją dowody
na skuteczność? - dr hab. n. med. Sławomir Blamek, prof. NIO

12.30 Leczenie operacyjne dużych przerzutów do mózgu - najlepsze standardy i ograniczenia
- dr hab. n.med. Paweł Sokal, prof. UMK

12.50 Radiochirurgia loży pooperacyjnej - debata - za dr n.med. Łukasz Kuncmann
przeciw dr hab. n.med Maciej Harat, prof. PBŚ

13.10 Dyskusja

Przerwa kawowa

14.00 Prezentacja założeń polskiego badania wieloośrodkowego dotyczącego dużych przerzutów do mózgu
Radioterapia stereotaktyczna vs Resekcja + SRS loży vs SRS przedoperacyjna - dr hab.n .med Maciej Harat, prof. PBŚ

14.20 Dyskusja założeń

14.40 Podsumowanie i zgłoszenia ośrodków współpracujących w projekcie badawczym

15.00 Lunch

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe