8 listopada 2018

III Bydgoskie spotkanie psychologii z onkologią

16 listopada br. w godzinach 10.00-13.30 w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu w sali D (przy Centrum Onkologii) odbędzie się konferencja nt. "Zachowań zdrowotnych pacjentów onkologicznych". Organizatorami są Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Program Konferencji:

 1. Dr n. med. Tomasz Mierzwa (Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy)  - Postawy pacjentek wobec badań profilaktycznych – 10.00 – 10.30.
 2. Dr hab. Paweł Izdebski (Instytut Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Modele zmian zachowań zdrowotnych i ich zastosowanie u pacjentów onkologicznych – 10.30 – 11.00.
 3. Mgr inż. Jarosław Ocalewski (Instytut Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Korelaty poznawczo-emocjonalne zachowań zdrowotnych pacjentów oczekujących na operację jelita grubego – 11.00 – 11.15.
 4. Mgr Karolina Stenka (Instytut Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Rola systemu rodzinnego w zmianie zachowań zdrowotnych pacjentów onkologicznych -  15 – 11.30.
 5. Mgr Patrycja Michalska (Instytut Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Ortoreksja – ryzyko rygoru żywieniowego wśród pacjentów onkologicznych – 11.30 - 11.45.
 6. Przerwa – 11.45 – 12.15.
 7. Dr n. med. Bożena Kawiecka-Dziembowska (Zakład Psychologii Klinicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy) – Ocena zachowań zdrowotnych u chorych z nowotworem płuca – 12.15 – 12.30.
 8. Dyskusja panelowa – 12.30 – 13.30.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe