23 lutego 2023

Ogólnopolski Dzień Walki Z Depresją

Ogólnopolski Dzień Depresji Ogólnopolski Dzień Depresji

Depresja w chorobie nowotworowej

Choroba nowotworowa na wszystkich etapach rozwoju jest źródłem ogromnego dystresu, z którym pacjenci radzą sobie poprzez uruchomienie strategii obronnych. U części chorych mechanizmy te mogą być niewystarczające, na skutek czego okresowo pojawiają się zaburzenia lękowe i stany depresyjne.

Zespoły depresyjne występują u około 20-40% chorych na nowotwory. W momencie postawienia diagnozy raka odsetek zaburzeń depresyjnych wynosi ok. 30%, w okresie remisji ok. 15%, w przypadku wznowy wynosi ok. 50%.

Aby rozpoznać depresję konieczne jest stwierdzenie dwóch z trzech typowych objawów, które występują ok. dwóch tygodni lub są bardzo nasilone:

  1. obniżony nastrój przez większość dnia,
  2. zmniejszenie poziomu energii,
  3. utrata zainteresowań, niemożność przeżywania przyjemności.                         

Dodatkowe objawy depresji  to trudności w koncentracji uwagi, zaburzenia snu, łaknienia, popędu płciowego, niska samoocena, poczucie winy, pesymizm, myśli samobójcze. Pamiętać również należy o tzw. „maskach depresji”, czyli występowaniu objawów psychosomatycznych, bólowych oraz zaburzeń rytmów biologicznych.

Depresja to zespół objawów, który wymaga leczenia. Osoba chora na nowotwór, która zauważa u siebie wymienione objawy powinna udać się po pomoc psychiatryczną i psychoonkologiczną. Nieleczona depresja może prowadzić do nasilenia problemów psychologicznych oraz pogarszać ogólną kondycję organizmu.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001 roku. Jest on obchodzony w dniu 23 lutego.
Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie.

Radzenie sobie z chorobą nowotworową i powrót do zdrowia to często długotrwały proces oswajania stresu. Rozmawianie o przeżyciach i wyrażanie emocji to zdrowy sposób dbania o siebie podczas leczenia.
Zakład Psychologii Klinicznej pozostaje do dyspozycji osób potrzebujących wsparcia – pacjentów oraz ich rodzin. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 52/374-34-34) lub osobisty w Zakładzie Psychologii Klinicznej.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe