25 października 2023

Kolejny pracownik Centrum Onkologii ze stopniem doktora habilitowanego

Pani dr n. med. Maria Szymankiewicz Kierownik Zakładu Mikrobiologii otrzymała tytuł naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W efekcie jej pracy naukowej powstał cykl publikacji pod tytułem "Zakażenia jako powikłanie leczenia chirurgicznego. Wpływ zakażeń na wczesne i odległe wyniki leczenia chorych na nowotwory lite".

prof. Maria Szymankiewicz

Tak o wyniku swoich badań mówi p. prof. Szymankiewicz: Zakażenia należą do  najczęściej obserwowanych powikłań po zabiegach operacyjnych wśród  chorych z nowotworami litymi. Poza nieprawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego, czynnikami sprzyjającymi są: interwencja chirurgiczna podczas, której dochodzi do uszkodzenia naturalnych barier anatomicznych, starszy wiek pacjentów, agresywne leczenie nowotworów, niedożywienie i kacheksja, ale także wcześniejsze hospitalizacje oraz pobyty na oddziałach intensywnej terapii.  Wiedza na temat zakażeń występujących w grupie chorych  na nowotwory lite, zwłaszcza w odniesieniu do rozpoznania, lokalizacji nowotworu i wykonanych procedur chirurgicznych jest niezbędna dla terapeutycznego sukcesu w leczeniu tych zakażeń, a tym samym może wpływać na wyniki leczenia onkologicznego pacjentów.

Za ten ogromny sukces składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy wszelkiej pomyślności w dalszej działalności naukowej!

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe