10 kwietnia 2019

Konferencja „Postępowanie z odpadami medycznymi”

Konferencja „Postępowanie z odpadami medycznymi” jest już 17 edycją konferencji, która jest doskonałą możliwością wymiany informacji oraz doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, przedstawicielami ochrony zdrowia, naukowcami oraz praktykami  zajmującymi się tymi zagadnieniami.

Kolejna edycja jednego z ważniejszych  wydarzeń dotyczących gospodarki odpadami odbędzie się 14-16 maja 2019 r. w Bydgoszczy.

Na konferencji prezentowane będą aktualne zagadnienia związane z postępowaniem z odpadami medycznymi oraz stanem gospodarki odpadami w Polsce. Podczas konferencji zostaną przedstawione praktyczne aspekty dotyczące zagospodarowania odpadów medycznych, postępowanie z odpadami medycznymi w laboratoriach oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych. Poruszone zostaną również kwestie dotyczące kontroli postępowania z odpadami medycznymi.

Trzeciego dnia konferencji uczestnicy udadzą się do Zakładu Utylizacji Odpadami Medycznymi w Bydgoszczy funkcjonującego przy Centrum Onkologii. Zakład działa w Polsce od 1996r., kiedy uruchomiono pierwszą instalację termicznego przekształcania opartą na węgierskiej technologii. Od roku 2004 jest jedną z najnowocześniejszych instalacji termicznego przekształcania w Polsce, gdzie unieszkodliwiane są głównie odpady medyczne oraz weterynaryjne.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe