18 marca 2024

Mamy nowego Profesora!

Decyzją prezydenta Andrzej Dudy, 29 lutego br. dr hab. Łukasz Szylberg Koordynator Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Serdecznie gratulujemy!

Prof. Łukasz Szylberg jest Koordynatorem Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy od 1 stycznia 2020r. W tym czasie przeprowadził szereg zmian organizacyjnych, mających ogromny wpływ na rozwój Zakładu. W efekcie wytężonych prac całego Zespołu w 2022r. Zakład uzyskał Akredytację Ministra Zdrowia oraz licencję Polskiego Towarzystwa Patologów o najwyższym stopniu referencyjności III na wykonywanie badań: histologicznych, śródoperacyjnych, histochemicznych, immunohistochemicznych, cytologicznych, molekularnych.

Zakład uczestniczy w międzynarodowych kontrolach jakości:

  • Program Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality (mikroskopia wirtualna – histopatologia, cytologia ginekologiczna; badania immunohistochemiczne i histochemiczne)
  • Program Jakości NordiQC (badania immunohistochemiczne)
  • Program Jakości ESP Lung EQA (badania immunohistochemiczne PD-L1)
  • Program Jakości UK NEQAS PD-L1 (badania immunohistochemiczne PD-L1)

oraz w międzylaboratoryjnej kontroli jakości testu Path Vysion FISH HER2 (Abbott Molecular).

Rozpoznania patomorfologiczne spełniają wymagania zawarte w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii” opracowane przez Polskie Towarzystwo Patologów na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oraz są oparte o wytyczne „The College of American Pathologists”.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe