10 czerwca 2024

Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Dnia 6.06.2024r. w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie odbyło się IX MIĘDZYNARODOWE FORUM MEDYCYNY PERSONALIZOWANEJ, podczas którego omawiane są tematy związane z poprawą funkcjonowania systemu oraz zwiększaniem skuteczności leczenia dzięki innowacyjnym terapiom personalizowanym.

Do udziału w forum zaproszeni zostali eksperci zarówno z Polski, jak i innych krajów europejskich działający w obszarach klinicznych, systemowych, technologii lekowych i nielekowych. W gronie tym nie mogło zabraknąć również specjalistów reprezentujących Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy:

  • dr n. med. Maciej Dancewicz - Koordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów,
  • mgr Agnieszka Bielińska - Kierownik Działu Dokumentacji i Statystyki Medycznej,

którzy w panelu dyskusyjnym pt. "Ścieżka pacjenta w raku płuca w Polsce – możliwość poprawy sytuacji i implementacji dobrych praktyk z innych krajów" mieli okazję zaprezentować i omówić przykład optymalizacji ścieżki pacjenta i certyfikacji funkcjonujący w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Podczas panelu eksperci wymienili się opiniami i poglądami na temat dobrych praktyk oraz innowacji w medycynie oraz systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe