12 czerwca 2024

Nagrody Marszałka Województwa 2024

Dnia 12.06.2024 roku w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu odbyła się gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W gronie laureatów tych prestiżowych nagród znaleźli się dwaj lekarze Centrum Onkologii w Bydgoszczy:

  • dr n. med. Adam Kowalewski - patomorfolog, lekarz rezydent Centrum Onkologii w Bydgoszczy - w kategorii nauka, badania naukowe i postęp techniczny za opisanie cytologicznych cech metaplastycznego raka piersi zobrazowanych przy użyciu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC)

Uzasadnienie przyznania nagrody:

Wyniki badań naukowych zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i stały się częścią standardów diagnostyki raka piersi, przyjętych do stosowania przez najlepsze światowe ośrodki onkologiczne. Wykazały także wysoką przydatność małoinwazyjnej biopsji (BAC) jako narzędzia do - nastręczającej szczególnych trudności - diagnostyki guzów ślinianki, które są w stanie imitować przerzuty innego nowotworu złośliwego do głowy i szyi. Dr Kowalewski współuczestniczył w określeniu prognostycznej roli nowego markera występującego u chorych na raka nerki, który w przyszłości może stać się kluczowym parametrem nowoczesnych terapii onkologicznych.

  • dr hab. n. med. Maciej Harat, prof. PBŚ - koordynator Zakładu Neuroonkologii i Radiochirurgii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy w kategorii ochrona zdrowia za optymalizację terapii nowotworów mózgu w oparciu o innowacyjne metody obrazowania.

Uzasadnienie przyznania nagrody:

Dr Maciej Harat wprowadził do Polski innowacyjną terapię glejaków zmiennym polem elektrycznym, lecząc pierwszych chorych w kraju. Rozwinął w kraju program badawczy nad wykorzystaniem tego innowacyjnego leczenia - stereotaktycznej radiochirurgii i zmiennego pola elektrycznego. Na tę terapię otrzymał grant z USA i umożliwił czterdziestu pacjentom z Polski bezpłatnie skorzystanie z tej niezwykle kosztownej metody leczenia, która jest dokładniejsza i skuteczniejsza od dotychczas stosowanych metod i umożliwia zniszczenie części nowotworu niewidocznych w badaniach rezonansu.

Nagrody Marszałka Województwa wręczane są twórcom i animatorom najbardziej wartościowych przedsięwzięć w trzynastu obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej. - Oprócz kreatywności, pomysłowości, konsekwencji i ciekawości, macie jeszcze jedną cechę – odwagę zmieniania świata. Jesteście różnobarwnymi kwiatami naszego regionu - powiedziała do nagrodzonych Elżbieta Piniewska, przewodnicząca sejmiku województwa kujawsko - pomorskiego.

Laureatom serdecznie gratulujemy, ciesząc się kolejnym sukcesem członków naszego zespołu!

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe