14 lipca 2023

Nowa lokalizacja Ambulatorium Chemioterapii!

od 31 lipca 2023r. Ambulatorium Chemioterapii zostanie przeniesione do budynku Parku Aktywnej Rehabilitacji. Wejście do nowego Ambulatorium Chemioterapii będzie możliwe przez budynek "E" oraz wejściem głównym Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu.

UWAGA!
Zmianie ulegnie także sposób potwierdzania wizyty w Ambulatorium Chemioterapii. Od 31 lipca 2023r. potwierdzanie wizyty odbywać się będzie przy pomocy biletomatów zlokalizowanych przy wejściach do nowego Ambulatorium Chemioterapii.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe