19 czerwca 2023

Nowa szansa dla chorujących na raka głowy i szyi

Centrum Onkologii w Bydgoszczy zabiega o wprowadzenie amerykańskiej terapii borowo-nutronowej, będącej szansą dla pacjentów cierpiących na trudne postaci nowotworów w szczególności mózgu. W piątek (16 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim podpisano list intencyjny o współpracy Centrum Onkologii w Bydgoszczy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym im. prof. Jana Czochralskiego.

Nowatorska w Europie metoda borowo-nutronowa jest rodzajem radioterapii, która polega na wybiórczym niszczeniu komórek nowotworowych z jednoczesnym oszczędzeniem zdrowej tkanki.

Podawany w pierwszej kolejności, specjalną techniką bor trafia wyłącznie do zmienionych chorobowo komórek. W następnym etapie za pomocą źródła neutronów napromieniamy zostaje określony obszar pacjenta. Może to być np. cała głowa. W tym wypadku strumień neutronów nie jest na tyle mocny, żeby zaszkodzić zdrowym obszarom, tkance nerwowej, narządom zmysłów, natomiast powoduje wzbudzenie boru. Etap wzbudzenia jest kluczowy, ponieważ bor zaczyna emitować promieniowanie, które jest promieniowaniem silnym, ale o bardzo krótkiej odległości. Niszczy on tylko te tkanki, które go wchłonęły. Działa wybiórczo, nie wychodząc poza obszar guza nowotworowego – tłumaczy prof. Janusz Kowalewski, Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Poparcie inicjatywy oficjalnie ogłosił Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, deklarując pomoc władz województwa w organizacji miejsca oraz odpowiednich technologii niezbędnych do wprowadzenia terapii borowo-neutronowej w Bydgoszczy. Dzięki temu Centrum Onkologii w Bydgoszczy ma szansę stać się drugim ośrodkiem w Europie stosującym tę metodę leczenia.

Dostawcą urządzeń jest amerykańska firma TAE Life Sciences, która jest światowym liderem w tej dziedzinie.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe