Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Opiekę anestezjologiczną nad pacjentami Centrum Onkologii sprawuje 16 lekarzy specjalistów oraz 45 pielęgniarek z których 44 posiada specjalizację z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Zespół prowadzi działania w trzech segmentach:

 • Poradnia anestezjologiczna- w której prowadzona jest kwalifikacja chorych do zabiegu operacyjnego,
 • Blok operacyjny z Salą Wybudzeń- wykonuje się znieczulenia do zabiegów operacyjnych. Po operacji pacjent kierowany jest do Sali Wybudzeń. Tu chory jest monitorowany oraz prowadzi się leczenie bólu pooperacyjnego, kontynuowane następnie w oddziale macierzystym ( Centrum Onkologii posiada Certyfikat „ Szpital bez bólu”). Po wybudzeniu pacjenta przekazuje się do oddziału macierzystego,
 • Oddział Intensywnej Terapii- leczeni są chorzy w stanie ciężkim, przyjęci z innych oddziałów Centrum Onkologii, a także monitorowani pacjenci operowani w złym stanie zdrowia i po rozległych zabiegach. Oddział dysponuje niezbędnym sprzętem do monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych.
Kontakt do Oddziału
Koordynator Oddziału dr n. med. Wojciech Polenceusz
Kierownik Opieki Medycznej mgr Katarzyna Walkowiak

Odwiedziny

 • wizyty osób odwiedzających w dniach poniedziałek-piątek w godzinach 14.00-18.00,
 • wizyty osób odwiedzających w dni wolne od pracy i święta w godzinach 10.00-17.00,
 • zalecamy wejście na oddział maksymalnie dwóch osób jednocześnie dla jednego pacjenta,
 • prosimy o wstrzymanie się od odwiedzin osób z objawami infekcji,

Przyjęcie do Oddziału

Izba Przyjęć znajduje się na niskim parterze w tylnej części Budynku Głównego. Z jej usług korzystają osoby skierowane do planowanej hospitalizacji oraz pacjenci leczeni w Centrum Onkologii, u których nastąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia powinni mieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Po rejestracji w Recepcji Izby Przyjęć chory udaje się do przebieralni, jeśli zachodzi taka potrzeba pielęgniarka/ sanitariusz pomaga choremu przy przebraniu się. Pacjent przekazuje okrycia wierzchnie rodzinie lub pozostawia je na przechowanie w depozycie szpitalnym. Na oddział docelowy chory udaje się sam lub jeśli zachodzi taka potrzeba jest zaprowadzony lub przewieziony przez sanitariusza Izby Przyjęć.

UWAGA!
Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach przy łóżku chorego, dlatego też wszelkie wartościowe przedmioty (np. pieniądze, biżuteria, karty płatnicze) należy zostawić w domu lub przekazać do Depozytu Rzeczy Wartościowych mieszczącego się w Kasie Centrum Onkologii.

 

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe