Oddział Kliniczny Brachyterapii

Oddział Kliniczny Brachyterapii z Zakładem powstał w 1994 roku w ramach struktury Centrum Onkologii im. F.Łukaszczyka w Bydgoszczy. Został wyposażony w nowoczesną aparaturę do brachyterapii obejmującą urządzenia typu afterloading z zakresu LDR, PDR i HDR, oferując tym samym pełno profilowy zakres świadczenia usług w dziedzinie brachyterapii. Pierwszym ordynatorem Oddziału w latach 1994-1999 była dr Anna Kuźmińska.

Od 2000 roku do chwili obecnej jednostką kieruje prof.dr hab.med Roman Makarewicz. Funkcję Kierownika Opieki Medycznej sprawuje od 2000 roku mgr Barbara Cichocka. Oddział Kliniczny Brachyterapii był pionierem nowoczesnej brachyterapii HDR z wykorzystaniem miniaturowego źródła irydu 192 HDR, którą jako pierwsi w kraju wprowadziliśmy do praktyki klinicznej (rok 1992 podówczas na bazie szpitala im. dr Jana Biziela). Pod względem liczby leczonych chorych jesteśmy jedną z największych w Europie i w kraju. Spośród 10 847 chorych leczonych metodą brachyterapii w Polsce w roku 2019, 1 226 pacjentów (11,3%) wybrało nasz Oddział jako miejsce terapii. Pozostali pacjenci byli leczeni łącznie w 31 pozostałych ośrodkach brachyterapii jakie istnieją w kraju.

W Oddziale Klinicznym i Zakładzie Brachyterapii świadczone obecnie są procedury związane z leczeniem nowotworów narządu rodnego, raka stercza, raka gruczołu piersiowego (m.in. metodą częściowego przyśpieszonego napromieniania – APBI), nowotworów skóry, raka płuc, raka przełyku, nowotworów regionu głowy i szyi. Prowadzona jest również w wybranych przypadkach klinicznych brachyterapia śródoperacyjna jako uzupełnienie metod chirurgicznych. Baza stacjonarna obejmuje 20 łóżek szpitalnych. Większość usług świadczona jest w trybie ambulatoryjnym.

Opiekę nad pacjentami sprawuje doświadczony zespół lekarski i pielęgniarski (73% personelu pielęgniarskiego posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego).

Na bazie jednostki od 2000 roku funkcjonuje Katedra Onkologii i Brachyterapii, która realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów wydziału lekarskiego i nauk o zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy wchodzącego w skład Uniwersytetu im.M.Kopernika w Toruniu. Prowadzone są również badania naukowe, których wyniki są publikowane w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych. W rankingu naukowym wszystkich jednostek badawczych wydziału lekarskiego Katedra zajmuje 20 miejsce na 48 ocenianych Katedr i Zakładów. Na podstawie prowadzonych badań przeprowadzono łącznie 18 przewodów doktorskich.

Dodatkowe informacje

Co zabrać ze sobą do szpitala?

 • leki w oryginalnych opakowaniach wraz dokumentację medyczną oraz nagrania płyt z badaniami
 • piżamę,
 • ręcznik,
 • kapcie, klapki pod prysznic,
 • wygodne ubranie bawełniane np. dres,
 • bieliznę osobistą,
 • szlafrok,
 • środki czystości (mydło, szampon, szczotkę i pastę do zębów, dezodorant)
 • przybory toaletowe (grzebień, przybory do golenia itd.)

Co można zabrać?

 • sztućce,
 • kubek,
 • wodę mineralną niegazową,
 • kawę/herbatę,
 • chusteczki higieniczne,
 • środki higieny osobistej (podpaski),
 • książki, czasopisma,
 • telefon komórkowy oraz ładowarkę
Kontakt do Oddziału
Koordynator Oddziału prof. dr hab. n. med. Roman Makarewicz
Kierownik Opieki Medycznej mgr Barbara Cichocka

Odwiedziny

 • Rekomenduje się odwiedziny w godzinach  od 14.00-17.30,
 • zalecamy wejście na oddział maksymalnie dwóch osób jednocześnie dla jednego pacjenta,
 • prosimy o wstrzymanie się od odwiedzin osób z objawami infekcji,

Przyjęcie do Oddziału

Izba Przyjęć znajduje się na niskim parterze w tylnej części Budynku Głównego. Z jej usług korzystają osoby skierowane do planowanej hospitalizacji oraz pacjenci leczeni w Centrum Onkologii, u których nastąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia powinni mieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Po rejestracji w Recepcji Izby Przyjęć chory udaje się do przebieralni, jeśli zachodzi taka potrzeba pielęgniarka/ sanitariusz pomaga choremu przy przebraniu się. Pacjent przekazuje okrycia wierzchnie rodzinie lub pozostawia je na przechowanie w depozycie szpitalnym. Na oddział docelowy chory udaje się sam lub jeśli zachodzi taka potrzeba jest zaprowadzony lub przewieziony przez sanitariusza Izby Przyjęć.

UWAGA!
Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach przy łóżku chorego, dlatego też wszelkie wartościowe przedmioty (np. pieniądze, biżuteria, karty płatnicze) należy zostawić w domu lub przekazać do Depozytu Rzeczy Wartościowych mieszczącego się w Kasie Centrum Onkologii.

 

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe