Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej

Na oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy prowadzimy głównie leczenie chirurgiczne nowotworów złośliwych kobiecych narządów płciowych (raka jajnika, endometrium, szyjki macicy, sromu i pochwy). Dobra organizacja naszej pracy pozwala nam na bieżąco przyjmować pacjentki ze zdiagnozowanym nowotworem.

Ścieżka pacjentki na Oddziale Ginekologicznym:

 1. Kwalifikacja do leczenia – jest prowadzona przez Komisję Interdyscyplinarną. W jej skład wchodzą następujący specjaliści: radioterapeuta, onkolog kliniczny i ginekolog onkologiczny. Komisja kwalifikuje chore w każdy poniedziałek i środę od godz. 8.00 w gabinecie 137 w Poliklinice. Rejestracja na komisje odbywa się na bieżąco pod numerem 52 374 30 00 lub 52 374 31 10, dodatkowe informacje o pracach interdyscyplinarnego zespołu dostępne są pod numerem 52 374 33 94.
 2. Opracowanie schematu leczenia – w czasie trwania komisji zostaje zaplanowane leczenie skojarzone. Ustala się z czego składać się będzie terapia w danym przypadku, czy z radioterapii, chemioterapii, zabiegu operacyjnego/chirurgicznego, czy też ze wszystkich wyżej wymienionych.
 3. Hospitalizacja – pacjentki zakwalifikowane do leczenia chirurgicznego są na bieżąco przyjmowane na oddział ginekologii onkologicznej w celu wykonania zabiegu. Przyjęcie na oddział po dopełnieniu formalności w izbie przyjęć odbywa się w punkcie pielęgniarskim.
 4. Pacjentki z potwierdzoną chorobą nowotworową (badanie histopatologiczne) lub podejrzeniem raka jajnika są na bieżąco kwalifikowane do leczenia operacyjnego. Operacje są wykonywane w ciągu 7-10 dni.
 5. Zabiegi operacyjne – wykonywane są codziennie od godz. 8.00 do 18.00. Operacje przeprowadza wielospecjalistyczny zespół. W jego skład wchodzi specjalista ginekolog onkolog i chirurg onkolog. Po zabiegu operacyjnym chore spędzają pierwsza dobę w sali pooperacyjnej wyposażonej w aparaturę pozwalającą na wzmożony nadzór.
 6. Kontynuacja leczenia – po zabiegu operacyjnym na oddziale ginekologii onkologicznej pacjentka przekazywana jest do dalszego leczenia skojarzonego: chemioterapii lub radioterapii do innych komórek Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
 7. Opieka pooperacyjna – prowadzona jest w ramach poradni przyklinicznej.

Jesteśmy wyspecjalizowani w leczeniu zaawansowanych nowotworów złośliwych i wykonujemy w pełnym zakresie operacje stosowane w ginekologii onkologicznej, w tym następujące zabiegi:

 • hysterektomię radykalną,
 • limfadenktomię miedniczną i okołoaortalną,
 • wielonarządową resekcję – czyli zabieg całkowitej cytoredukcji, wykonywany u chorych w zaawansowanym raku jajnika,
 • zmodyfikowane wytrzewienie tylne (MPE),
 • vulwectomię radykalną,
 • całkowite wytrzewienie, wykonywane w przypadku wznowy raka szyjki macicy po radiochemioterapii,
 • poszerzone usunięcie przymacicz (LEER),
 • u kobiet z rakiem endometrium zabiegi hysterektomii, ovariektomii i limfadenektomii wykonuje się laparoskopowo,
 •  HIPEC- po szczegółowej kwalifikacji Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Operacje w asyście robota DaVinci

Operacje robotyczne należą do operacji małoinwazyjnych, które stanowią „złoty standard” w leczeniu raka trzonu macicy w świetle najnowszych wytycznych. Obecnie nasz zespół przeprowadza operacje robotyczne z procedurą znakowania węzła wartowniczego zielenią indocyjaninową w terapii tego nowotworu.

Kwalifikacja do operacji robotycznych odbywa się w Poradni Ginekologii Onkologicznej z komisją onkologiczną w gabinecie 137 w Poliklinice Centrum Onkologii przy ulicy dr. Izabeli Romanowskiej 2 w poniedziałki i środy w godzinach 08:00 – 12:00.

Uprzednia rejestracja w Recepcji Polikliniki osobiście lub pod numerem : (52) 374 31 10 w godzinach 7:00 – 17:00

Operacje przeprowadzane z wykorzystaniem systemu Da Vinci umożliwiają operatorowi dużo lepszą wizualizację pola operacyjnego dzięki kilkukrotnemu powiększeniu oraz obrazowaniu trójwymiarowemu, a także pozwalają na lepszą inspekcję tkanek trudno dostępnych np. preparowanie węzłów chłonnych w dołach zasłonowych u pacjentek z rakiem trzonu macicy.

Korzyści płynące z operacji robotycznych w porównaniu z metodami klasycznymi oraz częściowo z laparoskopią :

• zmniejszona liczba powikłań
• zwiększenie liczby pobranych węzłów chłonnych w trakcie operacji
• zdecydowane zmniejszenie dolegliwości bólowych po zabiegu
• skrócenie czasu hospitalizacji
• możliwość dostępu małoinwazyjnego u pacjentek z otyłością
• mniejsza utrata krwi w trackie zabiegu
• zmniejszenie liczby konwersji do operacji klasycznej w stosunku do zabiegów laparoskopowych

Lekarze Oddziału, którzy uzyskali certyfikaty upoważniające do przeprowadzenia operacji robotem DaVinci: dr Michał Makarewicz, dr Magdalena Ewa Kowalkowska

Dodatkowe informacje

Co zabrać ze sobą do szpitala?

 • leki w oryginalnych opakowaniach wraz dokumentację medyczną oraz nagrania płyt z badaniami
 • piżamę,
 • ręcznik,
 • kapcie, klapki pod prysznic,
 • wygodne ubranie bawełniane np. dres,
 • bieliznę osobistą,
 • szlafrok,
 • środki czystości (mydło, szampon, szczotkę i pastę do zębów, dezodorant)
 • przybory toaletowe (grzebień, przybory do golenia itd.)

Co można zabrać?

 • sztućce,
 • kubek,
 • wodę mineralną niegazową,
 • kawę/herbatę,
 • chusteczki higieniczne,
 • środki higieny osobistej (podpaski),
 • książki, czasopisma,
 • telefon komórkowy oraz ładowarkę
Kontakt do Oddziału
Koordynator Oddziału dr n. med. Sławomir Jabłoński
Kierownik Opieki Medycznej mgr Mariola Maślińska

Odwiedziny

 • Rekomenduje się odwiedziny w godzinach  od 14.00-17.30,
 • zalecamy wejście na oddział maksymalnie dwóch osób jednocześnie dla jednego pacjenta,
 • prosimy o wstrzymanie się od odwiedzin osób z objawami infekcji,

Przyjęcie do Oddziału

Izba Przyjęć znajduje się na niskim parterze w tylnej części Budynku Głównego. Z jej usług korzystają osoby skierowane do planowanej hospitalizacji oraz pacjenci leczeni w Centrum Onkologii, u których nastąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia powinni mieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Po rejestracji w Recepcji Izby Przyjęć chory udaje się do przebieralni, jeśli zachodzi taka potrzeba pielęgniarka/ sanitariusz pomaga choremu przy przebraniu się. Pacjent przekazuje okrycia wierzchnie rodzinie lub pozostawia je na przechowanie w depozycie szpitalnym. Na oddział docelowy chory udaje się sam lub jeśli zachodzi taka potrzeba jest zaprowadzony lub przewieziony przez sanitariusza Izby Przyjęć.

UWAGA!
Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach przy łóżku chorego, dlatego też wszelkie wartościowe przedmioty (np. pieniądze, biżuteria, karty płatnicze) należy zostawić w domu lub przekazać do Depozytu Rzeczy Wartościowych mieszczącego się w Kasie Centrum Onkologii.

 

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe