19 kwietnia 2023

Profesor Janusz Kowalewski z Laurem Andrzeja Szwalbego

Dyrektor Centrum Onkologii został tegorocznym laureatem Lauru Andrzeja Szwalbego. Tym samym prof. Janusz Kowalewski dołączył do grona osób zasłużonych dla miasta Bydgoszczy. Wręczenie nagrody odbyło się 19 kwietnia 2023r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta z okazji 677 urodzin Bydgoszczy.

Laur Andrzeja Szwalbego jest przyznany przez Kapitułę za całokształt pracy lub dorobku. Pod uwagę brane są zasługi, które podniosły znaczenie Bydgoszczy na arenie krajowej lub międzynarodowej, dokonały otwarcia nowych perspektyw rozwoju lub uczyniły miasto atrakcyjniejsze oraz bardziej przyjazne dla gości i mieszkańców. Rokrocznie nagrodzona w ten sposób może być jedna osoba. Laur przyznawany jest od 2003 roku, wręcza go prezydent Bydgoszczy podczas uroczystości rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich. Do tej pory wyróżniono nim 18 osób – informuje biuro prasowe bydgoskiego ratusza.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej. Od 3 lipca 2000r. rozpoczął pracę w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W bydgoskim ośrodku zbudował Oddział zajmujący się diagnostyką i leczeniem nowotworów płuca. Od roku 2000 był Koordynatorek Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów. W 2008 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych, zaś 01 października 2012 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Od 2004 do 2007 roku pełnił funkcję członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów. Otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy (za szczególne zasługi dla miasta Bydgoszczy). W macierzystym Oddziale rozwijał nowoczesne techniki operacyjne w tym Lobectomy VATS. Wyróżnia się na tle innych oddziałów torakochirurgicznych w kraju- wykonując operację usunięcia płata płucnego techniką VATS. Obecnie prof. Janusz Kowalewski pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe