Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna

Na terenie Centrum Onkologii odbywają się spotkania edukacyjne zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych, w trybie stacjonarnym.

Edukacja zdrowotna jest procesem dydaktycznym, w którym odbiorcy uczą się:

  • zachowania i doskonalenia zdrowia własnego i innych ludzi,
  • tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
  • w przypadku choroby nowotworowej aktywnego uczestniczenia w jej leczeniu, radzenia sobie i zmniejszania jej negatywnych skutków.

Prelekcje odbywają się również w trybie wyjazdowym. Wykład trwa około 1,5h w trakcie którego omawiane są podstawowe pojęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia, następnie słuchacze przy pomocy fantomów praktykują naukę samobadania piersi oraz jąder.

Zapraszamy do współpracy szkoły podstawowe, średnie, uczelnie wyższe, urzędy, fundacje i stowarzyszenia oraz instytucje publiczne i niepubliczne.

Zajęcia prowadzi i organizuje mgr Marta Bielińska, Specjalista ds. promocji i edukacji zdrowotnej.

RELACJA ZE SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH

W dniu 10 marca 2023r. uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim brali wczoraj udział w zajęciach edukacyjnych na terenie Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

W czasie prelekcji młodzi słuchacze poznali zasady zachowania zdrowia i doskonalenia postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi. Brali udział w rozmowie na temat wyborów, które służą rozwojowi i lepszej jakości życia oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Prowadząca zajęcia pani mgr Marta Bielińska wskazała na najważniejszą rolę w zapobieganiu chorobie nowotworowej, którą jest profilaktyka. Jej celem jest podejmowanie kompleksowych działań u osób zdrowych, a w przypadku już zdiagnozowanej choroby aktywnego uczestniczenia w jej leczeniu, radzenia sobie i zmniejszania jej negatywnych skutków.

W kolejnej części zajęć uczniowie przy pomocy fantomów mieli okazję praktykować naukę samobadania piersi oraz jąder.

Badanie piersi na fantomach

W dniu 13.03.2023r uczniowie IV klas Technikum Elektrycznego w Bydgoszczy uczestniczyli w zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone przez panią mgr Martę Bielińską, Specjalistę ds. promocji i edukacji zdrowotnej. Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości dotyczącej profilaktyki i wpływu prozdrowotnego stylu życia na zdrowie.

Uczniowie poznali czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na nowotwory oraz dowiedzieli się jak obserwować własne ciało i które z symptomów powinny ich zaniepokoić. Po części teoretycznej słuchacze uczestniczyli w zajęciach praktycznych samonauki badania jąder i piersi przy pomocy fantomów. Zwieńczeniem zajęć edukacyjnych była wizyta w Zakładzie Radioterapii gdzie pan dr n.med. Szymon Ziółkowski, Koordynator Zespołu Techników przybliżył słuchaczom zasady działania aparatu przeznaczonego do napromieniania pacjentów. Połączenie wiedzy medycznej z zainteresowaniem aparaturą specjalistyczną było dla uczniów ciekawym i inspirującym doświadczeniem.

Kontakt
Specjalista ds. promocji i edukacji zdrowotnej mgr Marta Bielińska

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe