Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna

Na terenie Centrum Onkologii odbywają się spotkania edukacyjne zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych, w trybie stacjonarnym.

Edukacja zdrowotna jest procesem dydaktycznym, w którym odbiorcy uczą się:

  • zachowania i doskonalenia zdrowia własnego i innych ludzi,
  • tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
  • w przypadku choroby nowotworowej aktywnego uczestniczenia w jej leczeniu, radzenia sobie i zmniejszania jej negatywnych skutków.

Prelekcje odbywają się również w trybie wyjazdowym. Wykład trwa około 1,5h w trakcie którego omawiane są podstawowe pojęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia, następnie słuchacze przy pomocy fantomów praktykują naukę samobadania piersi oraz jąder.

Zapraszamy do współpracy szkoły podstawowe, średnie, uczelnie wyższe, urzędy, fundacje i stowarzyszenia oraz instytucje publiczne i niepubliczne.

SPOTKANIA EDUKACYJNE

W spotkaniach edukacyjnych biorą m.in. udział uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, podczas których poznają zasady zachowania i doskonalenia dbałości o zdrowie własne i innych ludzi. Uczestniczą w rozmowie na temat wyborów, które służą rozwojowi i lepszej jakości życia oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Prowadzący zajęcia wskazuje na najważniejszy element w zapobieganiu chorobie nowotworowej, jakim jest odpowiednia profilaktyka. Jej celem jest podejmowanie kompleksowych działań u osób zdrowych, a w przypadku już zdiagnozowanej choroby aktywnego uczestniczenia w jej leczeniu, radzenia sobie i zmniejszania jej negatywnych skutków. Dzięki zajęciom uczniowie poznają czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na nowotwory oraz dowiadują się jak obserwować własne ciało i które z symptomów powinny ich zaniepokoić.

Podczas spotkań edukacyjnych uczestnicy mają okazję przy pomocy fantomów nauczyć się prawidłowego samobadania piersi oraz jąder. Zajęcia mają na celu zwiększyć świadomości dotyczącą profilaktyki i wpływu prozdrowotnego stylu życia na człowieka.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe