Poradnia genetyczna

Poradnia genetyczna w Centrum Onkologii jest przeznaczona dla osób z podejrzeniem lub stwierdzonym obciążeniem chorobami nowotworowymi.

Po konsultacji lekarskiej i opracowaniu szczegółowego rodowodu genetycznego, istnieje możliwość zakwalifikowania do badania krwii, w celu wyodrębnienia genu współodpowiedzialnego za powstanie nowotworów.

Podstawą do przeprowadzenia badań genetycznych jest opracowanie tzw. rodowodu genetycznego pacjenta. To na jego podstawie odbywa się kwalifikacja do badań krwi w celu wyodrębnienia genu współodpowiedzialnego za powstanie nowotworów. Osoby ze zdiagnozowaną mutacją, ich rodziny oraz inne osoby z zagrożonym rodowodem pozostają pod opieką onkologiczno-genetyczną z możliwością realizacji okresowych badań profilaktycznych.

Do najczęściej dziedziczonych należą nowotwory:

  • Piersi
  • Jajnika
  • Jelita grubego
  • Prostaty
  • Tarczycy
  • Czerniak

Dzięki badaniom genetycznym, ujawniającym skłonność do zachorowań, na nowotwory, możliwa jest profilaktyka pozwalająca na uniknięcie choroby lub jej bardzo wczesne wykrycie.

Na pierwszą wizytę w poradni proszę przygotować wywiad rodzinny wg załączonej poniżej ankiety.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe