„Rozbudowa Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku o Zakład Teleradioterapii.” RPKP.03.02.00-04-001/14

Opis projektu: 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej  3 Rozwój infrastruktury społecznej

Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia o pomocy społecznej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Cel projektu:

Poprawa dostępności do radioterapii dla mieszkańców Włocławka i najbliższych powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego (włocławskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, aleksandrowskiego i rypińskiego) oraz sąsiednich powiatów z województwa mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego. Zwiększenie dostępności do procedur radioterapii dla pacjentów oraz zmniejszenie listy oczekujących a także spełnienie standardów skojarzonego leczenia nowotworów współcześnie obowiązujących w Unii Europejskiej.

Planowane Efekty:

Projekt współfinansowany z EFRR polegał na wybudowaniu budynku z dwoma bunkrami na akceleratory wysokoenergetyczne oraz pomieszczeniem na symulator do planowania leczenia wraz z dogodnym podjazdem i parkingiem Zakładu Teleradioterapii w odległości 300m od Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku dla mieszkańców miasta Włocławek.

Umowa zawarta w dniu 13.11.2014 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2013 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2015 r.

Całkowita wartość Projektu:  23 822 624,40 zł

Dofinansowanie z EFRR: 3 890 227,63 zł

Budżet Państwa: 10 939 339,83 zł

Wkład Własny: 7 985 151,72 zł

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe