2 kwietnia 2024

Uruchamiamy najnowocześniejszy w Polsce akcelerator do radioterapii

Unikalna na skalę kraju inwestycja w nowoczesny akcelerator do radioterapii adaptacyjnej – UNITY firmy Elekta wchodzi na ostatnią prostą. W minionym tygodniu zespół fizyków medycznych z naszego ośrodka pod kierownictwem dra Janusza Winieckiego przeprowadził szczegółowe pomiary parametrów pracy akceleratora przed włączeniem pola magnetycznego. Zadanie miało charakter pionierski i wymagało zastosowania szeregu nowatorskich rozwiązań. Otrzymano bardzo obiecujące wyniki, które będą teraz szczegółowo analizowane.  W najbliższym czasie producent przystąpi do procedur związanych z uruchomieniem podzespołów związanych ze skanowaniem pacjenta metodą rezonansu magnetycznego. Montaż akceleratora zakończy się ostatecznie w połowie maja br. kiedy to urządzenie zostanie przekazane naszemu zespołowi fizyków do ostatecznej konfiguracji oraz wykonania testowych procedur terapeutycznych.

Zintegrowanie akceleratora radioterapeutycznego z tomografem rezonansu magnetycznego pozwoli obserwować dynamikę subtelnych zmian nowotworowych przy pomocy wysokiej rozdzielczości obrazów MR i  na bieżąco modyfikować parametry promieniowania w trakcie terapii – radioterapia adaptacyjna. Technika znajdzie zastosowanie u pacjentów, w przypadku których tkankę nowotworową bardzo trudno odróżnić od prawidłowej bądź względnie szybko zmienia się jest położenie lub kształt.

Dla przypomnienia: Umowę na zakup akceleratora zintegrowanego z tomografem rezonansu magnetycznego UNITY zawarto w kwietniu 2023r. Wykonawcą inwestycji jest firma Elekta Polska S-ka z o.o. Kwota inwestycji to blisko 50mln złotych, w 80% finansowania ze środków własnych Centrum Onkologii. Akcelerator UNITY jest pierwszym tego typu urządzeniem w Polsce, a Centrum Onkologii w Bydgoszczy  dołączyło tym samym do elitarnego grona światowych klinik oferujących radioterapię adaptacyjną wspieraną przez tomografię MR zrzeszonych w międzynarodowym konsorcjum (MR-Linac Consortium).

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe