3 marca 2021

VII Sympozjum Terapia Żywieniowa w Onkologii

Koleżanki i Koledzy!

Niedożywienie białkowo-energetyczne jest powszechnym problemem i według różnych danych może dotyczyć nawet połowy pacjentów przyjmowanych do szpitali. Ponadto około 10-30% chorych z prawidłowym stopniem odżywienia przy przyjęciu do oddziału, zostaje z niego wypisanych z zaburzeniami stanu odżywienia. Pracując w Centrum Onkologii spotykamy się z tym problemem na co dzień, mając jednocześnie świadomość, że niedożywienie ma istotny wpływ na wyniki leczenia chirurgicznego i skuteczność terapii przeciwnowotworowej.

W dniach 5-6.03.2021r.  odbędzie się VII Sympozjum Naukowe „Terapia Żywieniowa w Onkologii”, które otrzymało patronat Dyrektora Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, spotkanie odbędzie się w formie zdalnej. W tegorocznym programie, wzorem wcześniejszym spotkań, utrzymano szeroki, interdyscyplinarny charakter oraz możliwość dyskusji i zadawania pytań.

Informacje i aktualności o spotkaniu: http://www.zywieniewonkologii-bydgoszcz.pl

Pracownicy Centrum Onkologii są zwolnieni z opłat.

Serdecznie zapraszamy!

Michał Jankowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VII Sympozjum Terapia Żywieniowa w Onkologii

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe