19 września 2023

Wręczono nominacje konsultantom wojewódzkim w ochronie zdrowia

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY

Wczoraj dwóch pracowników Centrum Onkologii otrzymało nominacje na konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia. Mgr Zofia Jędrusik Kierownik Ambulatorium Chemioterapii w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego oraz dr n. med. Janusz Winiecki Koordynator Zakładu Fizyki Medycznej w dziedzinie fizyki medycznej. Nominacje wręczył wicewojewoda Radosław Kempinski. (fot. Urząd Wojewódzki)

Do zadań konsultantów wojewódzkich należy podnoszenie poziomu działalności diagnostycznej, leczniczo-usługowej oraz szkoleniowo-edukacyjnej. Konsultanci wojewódzcy wykonują zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. Są ciałem doradczym oraz przedstawicielem wojewody w reprezentowanej dziedzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Z okazji otrzymanych nominacji składamy gratulacje i życzymy sukcesów w pełnieniu tych odpowiedzialnych funkcji.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe